12:09
21 Wrzesień 2019
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Prawie 100 milionów unijnych pieniędzy na pomorskie zabytki

Zamieszczono dnia śr., 2016-05-18 09:14

Rozstrzygnieto konkurs a 95 mln zł z unijnych funduszy przeznaczonych na dziedzictwo kulturowe na Pomorzu. Brukselskie dofinansowanie otrzymało 17 projektów.

W ramach konkursu zostało złożonych 58 wniosków, a do dofinansowania wybrano 17 projektów o łącznej wartości 175 mln zł, których całkowita wartość dotacji wynosi 95,43 mln zł. Wsparciem zostaną objęte między innymi: obiekty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kulturowe Żuław, XIX-wieczne słupskie spichlerze, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, miejskie mury obronne w Malborku, Bazylika Mariacka, Wozownia Artyleryjska Centrum Hewelianum oraz teren Starego Miasta w Gniewie.

– Realizacja wybranych projektów pozwoli na stworzenie na Pomorzu kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego, w tym związanego z nadmorskim położeniem regionu – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki unijnemu wsparciu uda się poprawić stan i dostępność obiektów oraz obszarów dziedzictwa kulturowego, a dzięki nadaniu im nowych funkcji, stworzone zostaną warunki dla rozwoju gospodarczego tych miejsc.

Celem projektów zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych. Wsparcie zostało skierowane głównie na przedsięwzięcia obejmujące ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów wraz z otaczającym je kontekstem krajobrazowym, jak również na projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości przestrzeni publicznej, obejmujące realizację prac służących estetyzacji i podkreśleniu walorów kulturowych tej przestrzeni w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Cały Pomorza Regionalny Program Operacyjny dla województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest największym programem finansowym w historii regionu. Region w tym czasie otrzyma łącznie 1,8 miliarda euro dofinansowania.

Wszystkie dofinansowane projekty znajdziemy TUTAJ

/fot. CC. 3.0/ Brunswyk

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Więcej artykułów historycznych na naszym portalu poświęconym historii -  http://strefahistorii.pl/

 
Artykuł na Strefie Historii: 
http://strefahistorii.pl/article/3627-prawie-100-milionow-unijnych-pieniedzy-na-pomorskie-zabytki