09:04
16 kwiecień 2021
piątek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Powiat Gdański - mają nowy sprzęt

Zamieszczono dnia wt., 2017-02-21 22:40

Dzięki środkom pozyskanym w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020, Powiat Gdański realizuje w podległych mu placówkach oświatowych zintegrowany projekt edukacyjny, którego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim.

W ramach projektu powstaną nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego, wyposażone w nowoczesny sprzęt i technologie, takie jak użytkowane u pracodawców. Rozbudowanie bazy dydaktyczno-szkoleniowej dla zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie obejmie utworzenie pracowni pneumatyki i hydrauliki, pracowni elektrycznej i elektronicznej, pracowni obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych, pracowni projektowania i programowania, pracowni komunikacji w języku obcym. Projekt przewiduje także utworzenie mobilnych stanowisk egzaminacyjnych, wyposażonych w odpowiednie elementy przyłączeniowe i montażowe, umożliwiających uczniom prawidłową realizację zadań zawodowych, a szkole prawidłową realizację egzaminów dla kwalifikacji w zawodzie technik mechatronik. 
Projekt zakłada również powstanie i wyposażenie pracowni dla dwóch zawodów w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, tj. technik ekonomista i technik logistyk. W ramach rozbudowy bazy dydaktyczno-szkoleniowej dla zawodu technik ekonomista powstanie pracownia ekonomiczna, pracownia techniki biurowej, pracownia komunikacji w języku obcym, natomiast dla zawodu technik logistyk - pracownia logistyki, środków transportu, gospodarki materiałowej oraz komunikacji w języku obcym. Pracownie te zostaną wyposażone m.in. w sprzęt komputerowy z nowoczesnym i specjalistycznym oprogramowaniem, drukarki laserowe, projektory multimedialne, tablety czy plansze wielkoformatowe. W pracowniach specjalistycznych, tj. logistyki, gospodarki materiałowej i środków transportu znajdą się także takie elementy jak wózki widłowe, sztaplarki, wózki platformowe czy drukarki etykiet magazynowych . Młodzież będzie miała również dostęp do nowoczesnego oprogramowania, takiego jak wirtualne laboratoria logistyczno-spedycyjno magazynowe czy system monitoringu satelitarnego transportu drogowego.

(red.) fot. Powiat Gdański