15:05
24 maj 2018
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Cedry Wielkie: umowa na renowacje zabytków podpisana

Zamieszczono dnia czw., 2017-05-18 11:47

W dniu 16 maja 2017 r. w Trutnowach gm. Cedry Wielkie odbyło się oficjalne podpisanie umów na prace remontowe w obiektach sakralnych na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach projektu „Zachowanie Wielokulturowego Dziedzictwa Żuław”. W spotkaniu tym na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie uczestniczyło wielu znamienitych gości, w tym: przede wszystkim Pan Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Stefan Skonieczny - Starosta Gdański, Pani Katarzyna Kozyra i Pan Jarosław Baciński - Przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Burmistrzowie partnerskiego projektu: Pan Jacek Michalski - Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Pan Jerzy Szałach - Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw, Księża z terenu Gminy: Ks. Dziekan Janusza Mathea Dziekan Dekanatu Żuławy Steblewskie, Ks. Kanonik Zbigniew Kerlin Proboszcz Parafii w Trutnowach, Ks. dr Czesław Sołtys Proboszcz Parafii w Kiezmarku, Ks. Leszek Laskowski Proboszcz Parafii w Cedrach Wielkich, a także przedstawiciele Firmy Ekoinbud: Pan Tomasz Balcerowski - Prezes Zarządu i Pan Bartosz Rozenberg - Członek Zarządu. 

Podpisane umowy obejmują realizację dwóch inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj pn.: Renowacja budynku kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich oraz Renowacja elementów budowlanych w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Trutnowach.

W ramach pierwszej umowy zostaną wykonane m.in. następujące roboty: izolacja obiektu, remont i renowacja dachu, elewacji wraz z wieżą, fundamenty oraz odtworzenie chóru nad nawą główną. Inwestycja obejmuje również uporządkowanie terenu wokół kościoła wraz z wymianą opaski przepuszczającej wilgoć z gruntu wokół ścian zewnętrznych budynku. Koszt tych prac zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym wynosił 2 152 480,71 zł brutto, natomiast firma, która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę wykona zadanie za kwotę 2 148 810,00 zł brutto.

Głównym zadaniem w ramach drugiej umowy będzie powrót do przedwojennej plastyki bryły kościoła, czyli rekonstrukcja drewnianej części wieży, która została zburzona pod koniec II wojny światowej. Z zadań technicznych ważne będzie odcięcie murów masywu wieży od podciągania kapilarnego, naprawa systemu odprowadzenia deszczówki, zabezpieczenia cokołu muru. W dalszej kolejności konieczne będzie usunięcie współczesnych, cementowych zapraw zewnętrznych, niedyfuzyjnych wewnętrznych oraz fałszywej patyny destrukcyjnie wpływających na stan elewacji masywu. Koszt tych prac zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym wynosił 1 251 924,42 zł brutto, natomiast firma, która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę wykona zadanie za kwotę 1 225 080,00 zł brutto.

Wykonawcą obu zadań będzie Konsorcjum „Ekoinbud Sp. z o.o. - Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o.”, ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk. Termin wykonania zadań zgodnie z ofertą wykonawcy upływa dnia 28 lutego 2018 roku.

foto+info: www.cedry-wielkie.pl