12:07
17 lipiec 2018
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Tragedia na Wyspie Sobieszewskiej: Pożar poddasza

Zamieszczono dnia ndz., 2017-08-13 07:19

W wyniku pożaru poddasza budynku przy ul. Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej. poszkodowanych zostało 11 osób, zamieszkujących budynek. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał fizycznie w zdarzeniu i nie potrzebował udzielenia pomocy medycznej.

Pięć lokali w budynku jest komunalnych,, a jeden lokal zarządzany jest przez wspólnotę mieszkaniową. Na 6 lokali jeden był pustostanem.

Poszkodowanych mieszkańców poinformowano o możliwości pomocy ze strony  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Centrum Interwencji Kryzysowej. Przygotowano również dla nich propozycje noclegów, jednak  wszystkie rodziny we własnym zakresie zabezpieczyły kwestie noclegów na najbliższe dni i odmówiły pomocy doraźnej

Budynek został przekazany do zabezpieczenia i nadzorowania przez Państwową Straż Pożarną, przedstawicielowi wspólnoty mieszkaniowej. Na chwilę obecną nie nadaje się do tego, by mieszkańcy mogli do niego powrócić. Po ekspertyzie nadzoru budowlanego będzie wiadomo czy budynek będzie nadal remontowany czy trzeba go będzie rozebrać.

Podczas działań ratowniczych, cześć okolicznych budynków nie miała dostaw energii elektrycznej, ze względu na bezpieczeństwo pracujących strażaków.