04:09
26 Wrzesień 2018
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Kolbudy: Węzeł Kowale - konsultacje społeczne ws. rozbudowy

Zamieszczono dnia czw., 2017-10-12 20:46

W imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zapraszamy mieszkańców gminy Kolbudy na konsultacje dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy węzła Kowale. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 23 października o godzinie 17.00 w Sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy.

Inwestorowi zleży aby wszelkie wątpliwości i kwestie sporne związane z rozbudową drogi wojewódzkiej 221 rozstrzygnąć na etapie przygotowywania koncepcji programowej. W ramach konsultacji mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami. Spotkanie, w którym udział weźmie zespół projektowy, stanowić będzie również dogodną okazję do zgłaszania opinii i uwag.

Do dnia 3 listopada 2017 swoje wnioski i sugestie do dokumentacji przekazywać będzie można również w formie pisemnej na adres jednostki projektowej z siedzibą przy ul. Nadwiślańskiej 55, 80-680 Gdańsk, lub mailowo na adresy europrojekt@europrojekt.plr.klein@europrojekt.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: „DW221 konsultacje”. Istniała będzie również możliwość wypowiadania się na forum, które uruchomione zostanie na stronie www.wezelkowale.pl

- Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich naszych mieszkańców zainteresowanych rozbudową węzła Kowale – mówi wójt Leszek Grombala. – Jest to inwestycja, na którą wszyscy czekamy z utęsknieniem. O tym jak ważne jest to przedsięwzięcie wiedzą wszyscy, którzy pokonują ten odcinek drogi wojewódzkiej zwłaszcza w godzinach szczytu. To ważne, że inwestor już na etapie przygotowywania koncepcji programowej chce usłyszeć opinie i sugestie naszych mieszkańców. Przedsięwzięcia drogowe, choć oczekiwane przez wszystkich często budzą wiele emocji. Zwłaszcza, jeżeli czynnik społeczny czuje się pomijany i lekceważony. W przypadku węzła Kowale możemy tego uniknąć. Warto znaleźć czas i przyjść na spotkanie lub przynajmniej zapoznać się z materiałami, które dostępne będą w internecie.

Pełna nazwa zadania, które realizował będzie ZDW brzmi: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nową Świętokrzyską w mieście Gdańsk do węzła Kowale włącznie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 – obwodnica Trójmiasta).”

Konsultacje dotyczą dokumentacji projektowej dla „Opracowania koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

foto: Z.Chojęta/www.kolbudy.pl