20:10
21 Październik 2018
niedziela

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gmina Pruszcz Gdański: Rusza projekt monitorowania wód podziemnych

Zamieszczono dnia pon., 2017-11-13 10:12

Dalszy rozwój, istniejących na terenie gminy Pruszcz Gdański, ujęć wodnych jest utrudniony z uwagi na stosunkowo niskie wartości zasobów eksploatacyjnych. Natomiast zwiększające się zapotrzebowanie na wodę powoduje pilną potrzebę rozpoznania stanu jej zasobów. Dlatego też przystąpiono do projektu pod nazwą „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ten składa się z dwóch części inwestycyjnej i badawczej. W ramach tej pierwszej przeprowadzone zostaną badania pokładów wód podziemnych na terenie gminy. W tym celu, w Rekcinie wykonane zostaną dwa odwierty. Jeden na głębokość 320 metrów, drugi 180 metrów. Tym samym uda się dotrzeć do warstw okresu czwartorzędu i kredy i sprawdzić jakość tych wód, co w konsekwencji być może doprowadzi do wybudowania dużej studni głębinowej, która stanie się centralnym źródłem zaopatrzenia gminy Pruszcz Gdański w wodę. Pod tym względem Rekcin jest doskonałą lokalizacją, gdyż jego odpowiednio wysokie położenie umożliwia zastosowanie grawitacyjnego systemu doprowadzania wody.

Z kolei część badawcza projektu polegać będzie na monitorowaniu wszystkich istniejących obecnie ujęć wody. W ramach tych prac przeprowadzonych zostanie szereg badań i pomiarów na ujęciach „Arciszewo”, „Jagatowo”, „Rotmanka”, „Łęgowo”, „Przejazdowo” i „Roszkowo”. Wyniki tych prac umożliwią rozpoznanie aktualnego stanu wód podziemnych oraz wszystkich, rzeczywistych i potencjalnych, zagrożeń. Dodatkowo oszacowane zostaną i zweryfikowane zasoby wód podziemnych pozostające do dyspozycji gminy. Taka ocena zasobów pozwoli określić możliwość zaopatrzenia w wodę podziemną, co ułatwi planowanie rozwoju poszczególnych ujęć i rozbudowę systemu wodociągowego.

- Cieszymy się z realizacji tego projektu, gdyż korzyści z niego płynące są niepodważalne, a koszty jakie poniesie gmina niewysokie. Działania przeprowadzone na naszym terenie kosztować bedą ponad 2 mln. zł., ale dofinasowanie wynosi aż 85 procent. Realizacja tego projektu przewidziana jest do 2020 roku, a beneficjentem jest spółka Eksploatator, która realizuje gospodarkę wodno – ściekowa w imieniu gminy – mówi Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański.

 

info+foto: Urząd Gminy Pruszcz Gdański