09:12
15 Grudzień 2018
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!
Zobacz najnowszy film z serii:

Kolbudy: Dodatkowe pieniądze na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Zamieszczono dnia wt., 2017-12-05 10:17

Placówki oświatowe Gminy Kolbudy otrzymają dotację celową w wysokości 22 605 złotych na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Podpisy na stosownej umowie złożyli wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz wójt Leszek Grombala.

Wagi, stetoskopy, termometry bezdotykowe, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi czy apteczki pierwszej pomocy HACCP – ten i wiele innych sprzętów, niezbędnych w gabinecie medycznym, zakupione zostaną na potrzeby gminnych szkół. Przyznane zgodnie z umową środki przeznaczone będą również na zakup stolików zabiegowych, parawanów i szef lekarskich.

W gronie placówek oświatowych z gminy Kolbudy, które skorzystają z dofinansowania znalazły się Szkoła Filialna w Buszkowach, Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim oraz Szkoła Podstawowa w Pręgowie.

- Cieszę się z każdej złotówki, którą przeznaczyć możemy na naszą młodzież – mówi wójt Leszek Grombala. – W przypadku zdrowia najmłodszych każdy wydany grosz ma ogromną wartość. Wiadomo, że większa liczba gabinetów medycznych w szkołach to skuteczniejsza profilaktyka i szybsza diagnoza. My możemy się pochwalić, że w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach udało się utworzyć gabinet stomatologiczny dla uczniów. To naprawdę duże udogodnienie.

Zgodnie z podpisaną umową samorządy powinny wykorzystać przyznaną dotację do końca bieżącego roku.

Dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach udzielane są w oparciu o przepisy ustawy z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Na jej podstawie jednostki samorządu terytorialnego składały do wojewodów wnioski o dotacje na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Rząd przeznaczył na ten cel 134 mln zł.

Dotacja może obejmować do 100 procent kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6 700 zł na jeden gabinet. W tym roku w szkołach na terenie województwa funkcjonują 722 gabinety samodzielne i 273 gabinety wspólne dla zespołu szkół. 250 szkół korzysta z gabinetów utworzonych na terenie przychodni.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Zgodnie z nazwą istotą tej opieki są medyczne działania profilaktyczne (prewencyjne) w stosunku do uczniów i ich rodziców oraz środowiska szkolnego, w tym:

  • profilaktyka „pierwszorzędowa” - ukierunkowana na wszystkich uczniów (np. szczepienia ochronne, edukacja zdrowotna) oraz szkołę i rodzinę (zachęcanie do zapewniania dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i nauki);
  • profilaktyka „drugorzędową” - dotycząca uczniów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń i obejmująca wczesne wykrywanie ich objawów (testy przesiewowe, profilaktyczne badania lekarskie) oraz działania naprawcze:
  • profilaktyka obejmująca poradnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, którego celem jest zapobieganie dalszym, niepomyślnym skutkom tych zaburzeń.
    Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami powinna być realizowana przez pielęgniarki lub higienistki szklone w gabinecie „profilaktyki" przy ścisłej współpracy z pracownikami szkoły i rodzicami uczniów. 
  • info+foto: www.kolbudy.pl
  • K.