06:11
18 Listopad 2018
niedziela

Północna.tv

Ty też masz swój głos!
Zobacz najnowszy film z serii:

Dofinansowanie na modernizację i oznakowanie Szlaku turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy

Zamieszczono dnia śr., 2017-12-06 11:42
Gmina Miasta Gdańsk otrzymała dofinansowanie projektu "Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami"  w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 

Jest to projekt partnerski Gminy Miasta Gdańska (lidera projektu), Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdyni. Koszty realizacji inwestycji będą ponoszone przez każdego partnera projektu samodzielnie, w odniesieniu do części projektu przebiegającej przez obszary administracyjne ich gmin. Celem inwestycji będzie modernizacja istniejących nawierzchni ciągów rekreacyjnych oraz wykonanie oznakowania tych tras. Planowane w ramach projektu jest utwardzenie nawierzchni przez zastosowanie nawierzchni szutrowej lub bitumicznej, również cząstkowy remont istniejących nawierzchni bitumicznych, będących w złym stanie technicznym. A także wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz wzmocnienie podbudowy części dróg leśnych, w przebiegu szlaku, do obsługi ciężkich pojazdów związanych z gospodarką leśną.

 

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. Całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 12 768 766 zł. Maksymalne dofinansowanie dla projektu to 5 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 55% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość projektu dla części gdańskiej szlaku turystycznego, to około 7,43 mln zł.

red. / zdj. mat. prasowy