22:01
23 styczeń 2019
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie

Zamieszczono dnia ndz., 2018-01-14 09:37

Projekt „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Dofinansowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Beneficjent Diecezja Pelplińska

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 14.685.672,75 PLN

Udzielone dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 12.482.821,83 PLN

Projekt zlokalizowany jest w Pelplinie. Obiekt objęty projektem – budynki składające się na Kociewskie Centrum Kultury – stanowi część Pomnika Historii Prezydenta RP („Pelplin – zespół pocystersko-katedralny"), zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

Nadrzędnym celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie. Realizację celu wspierać będą trzy cele cząstkowe:

1) Stworzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej przy wykorzystaniu zasobów Średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie

2) Stworzenie nowej instytucji - Kociewskiego Centrum Kultury (KCK)

3) Wzbogacenie dotychczasowej oferty turystycznej Średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie

W ramach projektu powstanie Kociewskie Centrum Kultury (KCK) na bazie trzech budynków Diecezji. KCK będzie dostarczycielem bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej dla odwiedzających oraz mieszkańców Pelplina. Dodatkowo infrastruktura, którą będzie zarządzać KCK, będzie udostępniana lokalnym organizacjom pozarządowym dla ich własnej działalności statutowej o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Elementem projektu jest również stworzenie infrastruktury sanitarnej (publiczne toalety, pokój dla matki z dzieckiem) oraz ławek zewnętrznych, co będzie dodatkową wartością oczekiwaną przez odwiedzających.

Projekt obejmuje 3 budynki:

• Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury (budynek dawnej biblioteki);

• Dom Artysty (dawny dom sióstr);

• Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej.

Projektowany w ramach przedsięwzięcia zakres działań obejmuje m.in.:

• Remont i adaptacja na cele kulturalno-edukacyjne 3 budynków, w tym wyposażenie budynków - dwa budynki są wpisane do rejestru zabytków: Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej, Dom Artysty - dawny budynek sióstr (Budynek DCIT - zakres obejmuje m.in. remont dachu, murów i stropów,  elewacji, obróbek blacharskich, instalacji sanitarnej i elektrycznej,  adaptacja toalet do użytku osób niepełnosprawnych, zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe; Dom Artysty - zakres obejmuje m.in. przebudowę wnętrz – wydzielenie pokoi, nowoprojektowaną klatkę schodową, drzwi wewnętrzne, remont elewacji i dachu, wymianę posadzek, zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe; Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury - zakres obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukcji, całkowitą przebudowę wnętrz, nową klatkę schodową, wymianę okien połaciowych i drzwi wewnętrznych, wymianę posadzek, remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe);

  • Szata roślinna i mała architektura

Prace zostaną wykonane po stronie południowej parkingu przed głównym wejściem do Bazyliki Katedralnej. Obszar trawnika ma powierzchnię ok. 1000 m2. Zakres prac obejmuje obsianie trawnika, ławki, kosze na śmieci oraz drewniane donice obsadzone roślinami jednorocznymi.

W związku z intensywną eksploatacją trawnika (ulokowane tu będą sezonowo kramy i namioty) zastosowana będzie mieszanka traw odpornych na zadeptywanie. Trawnik poddany zostanie regeneracji i poprzez coroczną pielęgnację uzyska trwałość i atrakcyjny wygląd.

W drewnianych donicach zaproponowano dwukrotne sezonowe nasadzenie roślin jednorocznych. Nasadzenia wiosenne - bratki, zaś letnio-jesienne - pelargonie. Donice zaopatrzone będą w kółka pozwalające na przesuwanie ich w dowolne miejsce.

Ławki z oparciem i kosze na śmieci będą miały identyczną formę jak te, zastosowane w Ogrodzie Biskupim, aby stanowiły konsekwentną całość. Ławki i kosze zawierają w swej formie subtelne odniesienie do gotyku (ostrołuki) nawiązujące do okresu powstania głównego elementu założenia – Katedry;

• Stworzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej: spacery po Opactwie Pocysterskim wraz z przewodnikiem, warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne, zajęcia etnograficzne, warsztaty muzyczne, Klub Książki, konkursy wiedzy o Opactwie Cysterskim, Pelplinie i Kociewiu, cztery wystawy stałe. Dodatkowo pomieszczenia Centrum będą udostępniane grupom zorganizowanym, lokalnym i przyjezdnym;

• Zaplecze toalet (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dodatkowo pokój dla matki z dzieckiem) oraz miejsce na regenerację sił pomiędzy zwiedzanymi punktami – ławki na terenie KCK;

• Działania informacyjne w celu wypromowania nowej oferty na rynku (materiały promocyjne, strona www, artykuły w prasie i Internecie, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa).

 
mat. prasowy