16:12
15 Grudzień 2018
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!
Zobacz najnowszy film z serii:

Cedry Wielkie: Konkurs rozstrzygnięty! Kto dostanie pieniądze?

Zamieszczono dnia pon., 2018-02-19 12:35

W dniu 19 lutego 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Do konkursu przystąpiło dziewięć organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Cedry Wielkie. Organizacje pozarządowe złożyły łącznie 13 ofert konkursowych na następujące zadania: „Turystyka i krajoznawstwo„ - 2 oferty, „Oświata i Wychowanie” - 2 oferty, „Wypoczynek dzieci i młodzieży” - 1 oferta, „Ekologia” - 2 oferty, „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - 1 oferta, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” - 5 ofert. Po ocenie formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert przez Komisję konkursową, Wójt Gminy Cedry Wielkie Zarządzeniem Nr 16/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. rozstrzygnął niniejszy konkurs przyznając dotację w łącznej kwocie 87.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych następującym organizacjom pozarządowym: 1. Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie otrzymało dotację w wysokości 3.000 zł na zadanie pn. „Zielona szkoła – Poznaj i pokochaj Żuławską Krainę” w ramach, którego realizowane będą działania edukacyjne mające na celu poznanie tradycji „Żuław Gdańskich” oraz jej najważniejszych zabytków. 2. Klub Orlika Cedry Wielkie otrzymał dotację w wysokości 3.000 zł na zadanie pn. „Upowszechnianie turystyki wodnej, w tym promocja Przystani Żeglarskiej w Błotniku poprzez organizację zajęć żeglarskich z uwzględnieniem wodnej, pierwszej pomocy przedmedycznej i sportowych regat wodnych w ramach „Palinocki Żuławskiej” w ramach, którego upowszechniana będzie turystyka wodna oraz promocja przystani żeglarskiej w Błotniku. 3. Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy otrzymał dotację w wysokości 1.500 zł na zadanie pn. „Superwiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby – działania z zakresu kształtowania postaw moralnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych”, w ramach, którego realizowane będą działania edukacyjne mające na celu przekazanie młodemu pokoleniu wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej, tolerancji i integracji europejskiej. 4. Klub Orlika Cedry Wielkie otrzymał dotację w wysokości 4.500 zł na zadanie pn. „Warsztaty pn. bezpieczeństwo w ruchu drogowym wraz z organizacją Gminnego Dnia Bezpieczeństwa”, w ramach, którego zaplanowano przeprowadzenie zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako innowacyjne metody skierowane na stymulowanie rozwoju dzieci. 5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giemlice otrzymało dotację w wysokości 5.500 zł na zadanie pn. „Rowerowe wakacje w Gminie Cedry Wielkie” w ramach, którego realizowany będzie wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizację rajdów rowerowych. 6. Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie otrzymało dotację w wysokości 6.000 zł na zadanie pn. „Żuławy dla Niepodległej. Koncerty carillonowe inaugurujące obchody 100-lecia odzyskania niepodległości” w ramach, którego zorganizowane zostaną koncerty po Mszach Św. w przy kościołach w Cedrach Wielkich, Cedrach Małych, Trutnowach i Koszwałach o tematyce patriotycznej. 7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giemlice otrzymało dotację w wysokości 3.500 zł na zadanie pn. „Pielęgnacja miejscowości Giemlice na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” w ramach, którego realizowane będą działania promujące ekologię oraz pielęgnację terenów zielonych. 8. Klub Sportowy Wisła Długie Pole otrzymał dotację w wysokości 18.000 zł na zadanie pn. „Futbol naszą pasją” w ramach, którego realizowane będą działania promujące aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów gry w piłkę nożną. 9. Klub Orlika Cedry Wielkie otrzymał dotację w wysokości 4.500 zł na zadanie pn. „Siatkówka plażowa – innowacyjna forma zajęć sportowych w Gminie Cedry Wielkie ” w ramach, którego realizowane będą działania promujące aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów gry w siatkówkę plażową. 10. Klub Sportowy Korona Cedry Małe otrzymał dotację w wysokości 27.000 zł na zadanie pn. „Piłka nożna sposobem na życie – zajęcia sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach piłkarskich przez Klub Sportowy Korona Cedry Małe” w ramach, którego realizowane będą działania promujące aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów gry w piłkę nożną. 11. Stowarzyszenie Grom Trutnowy otrzymało dotację w wysokości 5.500 zł na zadanie pn. „Aktywne Trutnowy” w ramach, którego realizowane będą działania promujące aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów gry w piłkę nożną. 12. Stowarzyszenie Aktywne Wocławy otrzymało dotację w wysokości 5.000 zł na zadanie pn. „Razem do jednej bramki” w ramach, którego realizowane będą działania promujące aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów gry w piłkę nożną. Przyznana kwota dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2018 w łącznej wysokości 87.000 zł jest o 10.000 zł wyższa od kwoty przyznanej w ubiegłorocznym konkursie.

info+foto: www.cedry-wielkie.pl

K.