22:01
23 styczeń 2019
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Stypendia w Gminie Suchy Dąb rozdane!

Zamieszczono dnia wt., 2018-02-20 13:22

Pani Barbara Kamińska Wójt Gminy Suchy Dąb przyznała kolejne stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb, na podstawie uchwały Nr 0007.XXXV.228.2017 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r., poz. 4243).

Stypendium za wyniki w nauce otrzymali:
1) Maksymilian Frąckowiak - uczeń kl. III Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
2) Natalia Gdula - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
3) Aleksandra Grzebińska - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
4) Rafał Holc - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
5) Magdalena Maciejczyk - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
6) Igor Miłuch - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
7) Ewa Miśkiewicz - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
8) Maja Komorowska - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018, 
9) Amelia Kussauer - uczennica kl. II Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018, 
10) Karolina Kussauer - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018, 
11) Jan Pawłowicz - uczeń kl. III Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendium za wybitne osiągnięcia otrzymali: 
1) Karolina Grzebińska - uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018, 
2) Rafał Holc - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
3) Magdalena Maciejczyk - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018,
4) Kacper Mazurowski - uczeń kl. V Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w roku szkolnym 2017/2018.

info/foto: Facebook/Gmina Suchy Dąb