16:12
15 Grudzień 2018
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!
Zobacz najnowszy film z serii:

Powiat starogardzki: Nowe kwalifikacje zawodowe uczniów z Bolesławowa

Zamieszczono dnia śr., 2018-02-21 11:28

W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie odbyło się uroczyste wręczenie świadectw potwierdzających kwalifikacje spawacza i operatora wózków widłowych. 

Certyfikaty wręczali: Marek Gabriel – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd., Jan Kończyk – Dyrektor „Inżynierii” Centrum Szkoleń w Gdańsku, Alfred Portée – Dyrektor Zespołu Szkół oraz Alicja Radlińska – koordynator projektu. 80 uczniów szkoły zrealizowało  kursy w ramach  projektów unijnych.

Dwa z nich  są  realizowane przez Powiat Starogardzki. Pierwszy związany jest z powstaniem w Zespole Szkół Rolniczych centrum egzaminacyjnego w ramach projektu: „Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Drugi projekt „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Starogardzkim” skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół naszego powiatu.

Znaczną grupę stanowili uczniowie, którzy uprawnienia uzyskali dzięki "Programowi Motywacyjnemu dla Uczniów Pomorskich Szkół Zawodowych", który jest  dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Uzyskane kwalifikacje spawacza bardzo przydadzą się nam w naszej codziennej pracy w gospodarstwach rolnych, a i dają szerokie możliwości zatrudnienia poza rolnictwem – powiedział jeden z uczniów, uczestników szkoleń. 

Warto zauważyć, że również uczennice Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego chętnie zdobywały nowe uprawnienia.

Jest to pierwsza tak liczna grupa, która odebrała nowe kwalifikacje zawodowe, a wiele kursów jeszcze przed nami. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Zespołu Szkół Rolniczych (www.boleslawowo.pl), gdzie na bieżąco umieszczane są informacje o naborach na kursy dla młodzieży i dorosłych.

info/foto: www.powiatstarogard.pl

K.