16:12
15 Grudzień 2018
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!
Zobacz najnowszy film z serii:

Kolbudy: O układzie komunikacyjnym wokół szkoły w Kowalach

Zamieszczono dnia śr., 2018-02-21 11:36

Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kowalach zbliża się wielkimi krokami. Za kilka miesięcy w placówce przy ulicy Apollina 7 usłyszymy pierwszy dzwonek. Budowa szkoły realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Wstawiane są już okna i trwa ocieplanie budynku. Pojawia się jednak coraz więcej pytań o rozwiązania dotyczące infrastruktury komunikacyjnej w rejonie nowej – realizowanej przez trzy samorządy - „podstawówki”. O tym właśnie rozmawiali przedstawiciele trzech gmin budujących szkołę.

W poniedziałek 19 lutego w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone planom związanym z rozwiązaniami komunikacyjnymi wokół nowej szkoły w Kowalach. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele trzech samorządów realizujących wspólne przedsięwzięcie. Aby rozpoczęcie funkcjonowania nowej placówki było jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców okolicznych osiedli oraz rodziców dowożących dzieci z terenu wszystkich trzech gmin, konieczne jest wdrożenie rozwiązań, które jeszcze przed wrześniem br. pomogą usprawnić ruch w okolicach szkoły.

Jak już informowaliśmy, Gmina Kolbudy podpisała umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Glazurowej, Zeusa i Apollina. Wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, które zapoczątkuje budowę nowej ulicy Glazurowej, wykonana zostanie instalacja oświetleniowa, chodniki, a także odwodnienie.

Gmina Kolbudy planuje również budowę drugiego ronda - w rejonie górnej części skrzyżowania ulic Apollina i Zeusa, od strony Borkowa. Realizacja tej inwestycji może się jednak wiązać z poważnymi utrudnieniami dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański, którzy dowozić będą dzieci do nowej szkoły.

Miasto Gdańsk inwestycje związane z układem komunikacyjnym dzieli na trzy etapy. W pierwszym, który realizowany będzie do września 2018 roku ujęto budowę 110 metrowego odcinka chodnika wzdłuż ulicy Ofiar Grudnia, dla którego pozyskana zostanie dokumentacja oświetlenia. Jeszcze w tym roku planowana jest również korekta skrzyżowania drogi wojewódzkiej 221 z ulicą Guderskiego w Gdańsku i ul. Ateny w Gminie Kolbudy. Zmiana polegać ma na dostosowaniu przecięcia dróg do norm skrzyżowania tradycyjnego, wraz z wykonaniem tymczasowej sygnalizacji świetlnej.

W drugim etapie, który realizowany będzie w roku 2019, planowana jest z kolei budowa połączenia skorygowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 221 z ul. Guderskiego i ul. Ateny. Ma to być dojazd do szkoły od strony Gdańska z „zawrotką”, który nie będzie miał połączenia z układem drogowym Gminy Kolbudy. W roku 2019 wykonane ma zostać również oświetlenie na wspomnianym już odcinku chodnika wzdłuż ul. Ofiar Grudnia.

Duże, docelowe rozwiązania Miasto Gdańsk planuje realizować w etapie trzecim, w zależności od źródeł finansowania. W ramach tych przedsięwzięć wskazano budowę zbiornika retencyjnego K2, wokół którego powstać ma droga technologiczna. Będą z niej mogli korzystać piesi. Przejścia i dojścia będą wykorzystywane przez dzieci przy komunikacji do szkoły. Dokumentacja zbiornika jest obecnie wykonywana. Jako rozwiązania planowane na trzeci etap, których wykonanie usprawni komunikację w tym rejonie, wymieniono również budowę Nowej Świętokrzyskiej, przebudowę węzła Kowale i drogi wojewódzkiej 221 oraz budowę łącznic pomiędzy węzłami: Południowym, Szadółki i Kowale.

Obaw związanych z planami sąsiednich samorządów, dotyczących rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w bliskiej okolicy szkoły nie kryje Wójt Gminy Kolbudy. Nie jest tajemnicą, że już dziś wyjazd z osiedli stanowi niemałe wyzwanie dla mieszkańców sołectwa Kowale.

- Jestem mocno zaniepokojony tym co słyszę – mówi wójt Leszek Grombala. – Zakres prac, jaki planują nasi partnerzy jest, mówiąc delikatnie, skromny. Nie przypuszczam, że budowa 110 metrów chodnika czy planowana na ten rok korekta skrzyżowania rozwiąże problem. Droga, która ma być budowana od strony Gdańska i połączyć skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 221 z ulicami Guderskiego i Ateny powinna być gotowa przed pierwszym dzwonkiem. Takie były zresztą ustalenia. Tymczasem słyszymy, że na razie przeprowadzona zostanie jedynie korekta skrzyżowania. Nie słyszymy też o żadnych propozycjach ze strony Gminy Pruszcz Gdański. Rozpoczęcie budowy drugiego ronda, o którym poważnie myślimy, znacznie skomplikuje sytuację mieszkańców z tego obwodu. Nie oszukujmy się, jeżeli nie wybudujemy wspomnianego skrzyżowania o ruchu okrężnym nasi mieszkańcy na dobre utkną w korkach.

Czy rozwiązania, które mają zostać wdrożone jeszcze przed inauguracją roku szkolnego 2018/2019 okażą się wystarczające, przekonamy się za kilka miesięcy.

info+foto: www.kolbudy.pl

K. 

 

 
 
 
  •