22:03
25 marzec 2019
poniedziałek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Powiat gdański: Biblioteki dofinansowaniem na zakup książek

Zamieszczono dnia pon., 2018-03-12 10:25

Aż dziewięć szkolnych bibliotek z powiatu gdańskiego otrzyma w tym roku dofinansowanie na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. 2015 r. poz. 1667),Wojewoda pomorski podjął  decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły.   Szkoły – beneficjentki to szkoły podstawowe w Kłodawie, Cedrach Wielkich, Czerniewie, Mierzeszynie, Straszynie, Łęgowie, Trąbkach Wielkich, Wiślince i Rotmance.

Otrzymają one na zakup książek od 4 do 12 tysięcy złotych – w zależności od ilości uczniów w szkole.

Aby otrzymać to dofinansowanie szkoły musiały napisać wniosek, w którym zaplanowały realizację ciekawych zajęć promujących czytelnictwo wśród uczniów, atrakcyjne projekty edukacyjne a także wykazać się współpracą w swoim środowisku lokalnym. Najwyżej ze szkół w powiecie oceniono program Szkoły Podstawowej im. Z. Bukowskiego w Czerniewie.

info: www.powiat-gdanski.pl

foto: pixbay

K.