22:03
25 marzec 2019
poniedziałek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gmina Cedry Wielkie wysoko w rankingach dotyczących wykorzystania środków UE!

Zamieszczono dnia pon., 2018-03-12 12:42

W ostatnim czasie Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące realizowanych projektów unijnych w całym kraju w rozbiciu na poszczególne gminy. Zgodnie z danymi GUS oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wartość umów na dzień 31 XII 2016 r. wyniosła blisko 46 mld zł.

Łączne zestawienie umów dotyczy pespektywy unijnej 2014-2020 i obejmuje 2238 gmin (tj. 90% gmin w Polsce). W czołówce zestawienia gmin, na terenie których wykonano najwięcej projektów inwestycyjnych, znajduje się Gmina Cedry Wielkie. W ostatecznej kwalifikacji Gmina Cedry Wielkie z kwotą podpisanych umów w wys. 958,9 mln zł zajmuje 5 miejsce w Polsce.

Powyższe dane zawarte w tym zestawieniu dotyczą projektów realizowanych na terenie danej gminy i nie należy ich utożsamiać z projektami realizowanymi wyłącznie przez gminę. Gmina Cedry Wielkie tak wysoką pozycję zawdzięcza głównie dzięki realizowanej przez GDDKiA w Gdańsku budowie drogi ekspresowej Koszwały - Elbląg.

Jednakże, oprócz tej sztandarowej inwestycji, Gmina Cedry Wielkie samodzielnie, względnie w partnerstwie z innymi gminami, realizuje inne inwestycje na łączną kwotę ponad 68,5 mln zł. M.in. z tego tytułu w 2017 roku w „Rankingu Samorządów Rzeczpospolita 2017” w kategorii gmin wiejskich zajęliśmy I miejsce za najlepiej wykorzystane fundusze unijne.

info/foto: www.cedry-wielkie.pl

K.