05:04
23 kwiecień 2019
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Borkowo: Problemy na skrzyżowaniu Akacjowej i Starogardzkiej

Zamieszczono dnia wt., 2018-04-17 10:43

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Borkowa Gmina Pruszcz Gdański wyjaśnia kwestię zmiany organizacji ruchu na ul. Akacjowej, Naszej i Topolowej w Borkowie. Zmiany w organizacji ruchu jakie nastąpiły w Borkowie wprowadziła firma Skanska S.A., która realizuje na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich rozbudowę DW 222. Skanska S.A. jest odpowiedzialna za organizację ruchu na długości rozbudowywanej drogi. Wobec licznych skarg mieszkańców Borkowa, dotyczących niepoprawnie działającej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z DW222 oraz wprowadzonymi zmianami na w/w drogach, gmina poinformowała inwestora czyli ZDW oraz kierownika budowy, jak i inspektora nadzoru o problemie, prosząc o rozwiązanie go. W efekcie interwencji mieszkańców oraz władz gminy ZDW zajął stanowisko, które przedstawiamy poniżej:

…Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, jako Inwestor zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański poniżej przedstawia informację o wprowadzonej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 222 w Borkowie. Obecnie na skrzyżowaniu z ul. Akacjową prowadzone są prace związane z budową ronda. Ze względu na fakt, iż ul. Akacjowa jest obecnie jedyną drogą dojazdu do szkół i przedszkoli zlokalizowanych w miejscowości Borkowo utrudnienia związane z prowadzonymi robotami są szczególnie dotkliwie odczuwalne przez mieszkańców. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku polecił Wykonawcy robót firmie SKANSKA SA wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem na skrzyżowaniu w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Działania te zostały wsparte przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański i, w pierwszych dniach wprowadzenia zmiany, przez Policję. Obecnie na bieżąco Wykonawca analizuje sytuację i nadal pracuje nad wprowadzeniem do niej zmian, które usprawniłyby ruch w tym miejscu. 
Odnosząc się do sytuacji jaka miała miejsce w dniu 13.04.2018 , Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informuje ,iż brak ręcznego kierowania ruchem w tym dniu w godzinnych rannych był efektem kradzieży akumulatorów do sygnalizacji świetlnej w miejscowości Żuława. W celu opanowania sytuacji konieczne było przekierowanie osób wyszkolonych do ręcznego kierowania ruchem na wahadła w Żuławie i zapewnienie bezpieczeństwa do czasu ponownego uruchomienia sygnalizacji świetlnej na tym odcinku. W tym czasie w Borkowie organizacja ruchu odbywała się zgodnie z działającą sygnalizacją świetlną.

Dziś odbędzie się w siedzibie ZDW stosowne spotkanie mające na celu ustalenie możliwych do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, które pozwoliłyby na usprawnienie komunikacji. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele naszej gminy, którzy zgłoszą wszelkie uwagi, które kierowali do tutejszego urzędu mieszkańcy. Postaramy się wypracować takie stanowisko, które będzie przeciwdziałało niszczeniu dróg ale umożliwi sprawniejszą komunikację przy zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Poinformujemy Państwa o efektach spotkania. Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag dotyczących przedmiotowej inwestycji do ZDW w Gdańsku. Pragniemy zaznaczyć, że pracownicy, jak i władze gminy dokładają wszelkich starań, aby usprawnić kwestię organizacji ruchu.

info/foto: Facebook/Gmina Pruszcz Gdański

K.