11:02
17 luty 2019
niedziela

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gmina Pruszcz Gdański: Wójt gminy z absolutorium

Zamieszczono dnia wt., 2018-06-19 11:44

Wczoraj odbyła się XLII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański, na której głosowano nad udzieleniem absolutorium dla wójta gminy Pruszcz Gdański, Magdaleny Kołodziejczak, z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017.

Po wysłuchaniu sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia komunalnego, przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, a także przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2017 r. – przystąpiono do głosowania.

Absolutorium uchwalono jednogłośnie.

- Cieszę się, że w kolejnym roku budżetowym udało się nam zrealizować praktycznie wszystkie zamierzania, jakie sobie założyliśmy, a wpływy do budżetu przekroczyły nawet wydatki. Chciałabym podziękować wszystkim pracownikom urzędu gminy, bez których nie udałoby się tak sprawnie wykonać założeń budżetu gminy – podkreśla Magdalena Kołodziejczak.

info/foto: Urząd Gminy Pruszcz Gdański

K.