09:02
23 luty 2019
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

STOP agresji drogowej na Pomorskich drogach - akcja policji !

Zamieszczono dnia czw., 2018-07-05 10:35
Stop agresji drogowej

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uruchomiona została specjalna 
skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej.

pod adres mailowy:

 stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

można przesyłać filmy zawierające rażące naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, jak również zawierające przejawy agresji ze strony uczestników ruchu drogowego

 

W ostatnim okresie, w internecie publikowane są filmy ukazujące nieprawidłowe zachowania kierowców na polskich drogach.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały świadczące o agresywnym zachowaniu kierowców.

stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

W celu szybszej reakcji ze strony Policji, wraz z materiałem, proszę przesłać następujące informacje:

1/ data i godzina zdarzenia (miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy)

2/ dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny)

3/ dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy)

Nadesłane materiały zostaną przeanalizowane pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zachowań agresywnych. Aby ograniczyć przemoc i agresję ze strony kierowców, którzy nie potrafią kontrolować swoich reakcji i zachowań, policjanci będą sięgali po różnego rodzaju środki. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wobec takich osób będą stosowane wszystkie możliwe sankcje w najsurowszym wymiarze. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Pomorska Policja, zdj. arch