22:02
18 luty 2019
poniedziałek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gdynia: Celnicy zatrzymali przesyłkę gazów cieplarnianych

Zamieszczono dnia czw., 2018-07-19 11:17

W czerwcu w oddziale celnym Nabrzeże Bułgarskie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni dokonano zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu przesyłki  gazów cieplarnianych (F-gazy) w postaci czynnika chłodniczego R134 a oraz R404a o łącznej masie 5000 kg netto. Jak się później okazało towar nie miał prawa przekroczyć granic Unii Europejskiej.

Po analizie dokumentacji przewozowej funkcjonariusze celno-skarbowi postanowili o skierowaniu ładunku do kontroli. Identyfikacja gazów dokonana przy wykorzystaniu specjalistycznego analizatora oraz konsultacje z koordynatorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku  ds. ochrony środowiska, wykazały, że  importer  próbował przedmiotową  partię czynnika chłodniczego wprowadzić na obszar Unii Europejskiej bez wymaganego przepisami kontyngentu ilościowego. Dodatkowo  produkty pozbawione były wymaganego oznakowania.

W konsekwencji 500 butli gazu cofnięto poza obszar celny Unii Europejskiej w trybie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Należy podkreślić, że przy tego typu nietypowych ujawnieniach liczy się nie tylko specjalistyczny sprzęt, którym dysponuje pomorska KAS. Skuteczna kontrola w tym przedmiocie nie byłaby możliwa gdyby nie szeroka wiedza dotycząca skomplikowanych regulacji prawnych UE w przedmiocie obrotu gazami sklasyfikowanymi jako cieplarniane.

Funkcjonariusze pomorskiej KAS zobowiązani są do nieustannego poszerzania swojej wiedzy na temat ruchu granicznego nawet najbardziej nietypowych towarów. Z  praktycznymi aspektami obrotu fluorowanymi gazami cieplarnianymi wybrani funkcjonariusze zapoznali się m.in. na szkoleniu przeprowadzonym w dniu 5 lipca br. na terenie oddziałów celnych Baza Kontenerowa oraz Nabrzeże Bułgarskie.

 Fluorowane gazy cieplarniane, tj. HFC - wodorofluorowęglowodory, PFC - perfluorowęglowodory oraz SF6 - heksafluorek siarki, są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP). Stosowane są między innymi jako: czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji. Produkcja i zużycie tych gazów na świecie bardzo szybko rośnie, powodując zmiany klimatu. Unia Europejska w ramach Protokołu  z Kioto przyjęła środki w celu uregulowania emisji gazów cieplarnianych poprzez  zmniejszenie ich objętości, a tym samym redukcji emisji fluorowanych gazów.

info/foto: www.pomorskie.kas.gov.pl