01:03
24 marzec 2019
niedziela

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Przebudowa skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Morenowe Wzgórze

Zamieszczono dnia pt., 2018-08-10 20:48

W poniedziałek 13 sierpnia 2018 roku rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic Myśliwskiej oraz Morenowe Wzgórze. W związku z robotami w rejonie przebudowy wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów, polegające na zwężeniu jezdni do jednego pasa na czas układania nawierzchni bitumicznych. Przebudowa skrzyżowania zakończy się 28 września 2018 r.

Zakres prac przebudowy skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Morenowe Wzgórze obejmuje poszerzenie ulicy Myśliwskiej, budowę azylu dla pieszych wraz z fragmentem chodnika wzdłuż ul. Morenowe Wzgórze. Na odcinku ulic objętych przebudową zostanie również wymieniona warstwa ścieralna nawierzchni. Dodatkowo wykonane zostanie nowe oznakowanie oraz utworzone tereny zielone.

Roboty realizowane są w ramach umowy drogowej na postawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych przez ALLCON OSIEDLA.

mat. prasowy