03:04
19 kwiecień 2019
piątek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Nowe przepisy ruchu drogowego - tłumaczy Pomorska Policja

Zamieszczono dnia czw., 2018-10-04 11:15

NOWE PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO


Od 1 października 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu 
drogowym dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli. 
Od poniedziałku każdy kierowca ma obowiązek posiadania przy sobie i 
okazania na żądanie uprawnionego organu tylko i wyłącznie dokumentu 
stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem. W związku z tym, w 
przypadku uczestniczenia w kolizji drogowej (wypadku, w którym nie ma 
zabitych lub rannych) przypominamy, że zgodnie z art. 44 ustawy Prawo o 
ruchu drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany podać m.in. swoje dane 
personalne, dane o pojeździe oraz ubezpieczeniu OC bez konieczności 
wzywania Policji.


Od 1 października 2018 r. kierujący pojazdami nie mają już obowiązku 
posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia 
umowy ubezpieczenia OC pojazdu. Każdy kierowca ma za to obowiązek 
posiadania przy sobie i okazania na żądanie uprawnionego organu tylko i 
wyłącznie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem. 
Zmiany te dotyczą pojazdów zarejestrowanych w Polsce.


W związku z wątpliwościami i obawami niektórych kierowców dotyczących 
sytuacji uczestniczenia w kolizji drogowej (wypadku, w którym nie ma 
zabitych lub rannych) i związanych z tym zdarzeniem ewentualnych 
problemów w uzyskaniu niezbędnych informacji o pojeździe oraz polisie OC 
należy przypomnieć o tym, że każdy kierowca zgodnie z art. 44 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest 
obowiązany:


     1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
     2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
     3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował 
zagrożenia
     lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
     4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub 
posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym 
zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest 
obowiązany ponadto:
     1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół 
ratownictwa medycznego i Policję,
     2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie 
przebiegu wypadku,
     3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu 
ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie 
powrócić na to miejsce.


Źródło-KWP Gdansk, mat. arch