18:06
18 czerwiec 2019
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gmina Pruszcz Gdański: Stypendia za osiągnięcia w nauce i artystyczne

Zamieszczono dnia pt., 2018-10-12 15:04

W Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej w Cieplewie odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendia te są jednym z wielu działań realizowanych w ramach wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Pruszcz Gdański.
W bieżącym roku komisja stypendialna kierując się określonymi kryteriami pozytywnie zaopiniowała 17 wniosków złożonych do Urzędu Gminy w terminie do 30 czerwca. Wójt Gminy przyznała 11 uczniom, laureatom i zwycięzcom olimpiad i konkursów szczebla ogólnopolskiego, stypendium w wysokości 500 zł. oraz 6 uczniom, laureatom i zwycięzcom olimpiad 
i konkursów szczebla wojewódzkiego, stypendium w wysokości 300 zł.

Stypendium Wójta Gminy Pruszcz Gdański otrzymali:
1. w kategorii II - laureaci i zwycięzcy olimpiad i konkursów szczebla ogólnopolskiego (za wybitne osiągnięcia w nauce)
- Michał Morgaś
- Kamil Sadowski
- Julia Krzymińska
- Zofia Hajduk
- Emilia Król
- Agata Ida Popek
- Maria Narowska
- Antonina Bloch
- Nikola Dobrowolska
- Jagoda Burzyńska
- Karol Pergoł

2. 1.w kategorii III- laureaci i zwycięzcy olimpiad i konkursów szczebla wojewódzkiego (za wybitne osiągnięcia w nauce)
- Piotr Flis
- Julia Zbroińska
- Marcin Falkowski
- Emilia Falkowska
2. w kategorii III- laureaci i zwycięzcy olimpiad i konkursów szczebla wojewódzkiego (za wybitne osiągnięcia artystyczne)
- Tomasz Adrych 
- Wiktoria Kąkol

Z rąk przedstawicieli samorządu gminnego stypendystom wręczono listy gratulacyjne. Podczas gali stypendialnej w części artystycznej swoje umiejętności baletowe zaprezentowały Martyna Sieczka, Natalia Jereczek, Amelia Jereczek, Wiktoria Ruszkowska, Wiktoria Szymańska, Maja Redzimska podopieczne instruktor Pani Anny Kopczyk (Grupa Baletowa OKSiBP) oraz talenty muzyczne Rozalia Skórska, Ewa Romanowska nauczane wokalnie przez Panią Aleksandrę Osiecką - Skoblewską (Grupa Wokalna OKSiBP).

Przyznane stypendia z pewnością przynoszą satysfakcję z osiąganych sukcesów i są motywacją do dalszego rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

info/foto: Facebook/Gmina Pruszcz Gdański