03:04
20 kwiecień 2019
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Cedry Wielkie: Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami i Fundacja Żuławska Przygoda podpisały list intencyjny

Zamieszczono dnia sob., 2018-12-15 09:54

W dniu 13 grudnia 2018 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku, Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał list intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami - reprezentowanym przez Ks. Prałata Andrzeja Jaskułę - Prezesa Stowarzyszenia i Hannę Stanecką - Sekretarza Zarządu oraz Fundacją Żuławska Przygoda - reprezentowaną przez Mirosławę Kubicką - Prezes Fundacji. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Enoch Witucki właściciel firmy Activ Yachts.

Z podpisania listu intencyjnego wynikać będzie współpraca pomiędzy podmiotami STOWARZYSZENIEM CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA POD ŻAGLAMI - GMINĄ CEDRY WIELKIE - FUNDACJĄ ŻUŁAWSKA PRZYGODA. Współpraca służyć ma rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie sportu, kultury, kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju dzieci i młodzieży z obszaru działania Partnerów a także, co bardzo ważne w tworzeniu wartościowych więzi międzyludzkich pomiędzy partnerami.

Współpraca oparta jest na doświadczeniach, dobrych praktykach partnerów i zawiązanych kontaktów pomiędzy nimi w ramach oficjalnych spotkań w latach 2017-2018 na Przystani Żeglarskiej w Błotniku, a także w siedzibie Fundacji Żuławska Przygoda. Spotkania te zaowocowały ustaleniem konieczności realizacji działań partnerskich, skierowanych na odbudowanie i odrestaurowanie jachtu pn.”Strażnik Poranka”, promocji jego historii i szerzenia edukacji żeglarskiej wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych wartości chrześcijańskich.

W ramach współpracy partnerzy zgodnie zadeklarowali wspieranie działań skierowanych na przywrócenie prawidłowego stanu technicznego i funkcjonalnego jachtu ”Strażnik Poranka”, promocję jego historii oraz szerzenie edukacji żeglarskiej wśród dzieci i młodzieży, w tym wspólną organizację zajęć sportowo - kulturowych, kształcenia, wypoczynku, rozwoju dzieci i młodzieży w szczególności na bazie żeglarstwa z terenu wszystkich partnerów.

Ponadto, spotkanie zaowocowało nie tylko ustaleniem realizacji działań partnerskich w zakresie prac remontowych jachtu „Strażnika Poranka”, ale także dokonaniem jego rejestracji na przystani żeglarskiej w Błotniku, wspólną organizację wydarzeń społeczno - kulturalnych, sportowych i promocyjnych z wykorzystaniem jachtu przez wszystkich partnerów, stworzeniem miejsca promocyjnego - tablicy upamiętniającej historię ”Strażnika Poranka” na Przystani, stosowaniem partnerstwa w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych oraz wspólną organizację i uczestnictwo w promocji obszarów. Szczegółowy harmonogram realizacji opisanych przedsięwzięć, opracują wskazani przez partnerów porozumienia koordynatorzy.

info/foto: www.cedry-wielkie.pl