03:09
17 Wrzesień 2019
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Giełda w Cieplewie: Mieszkańcy w działaniu

Zamieszczono dnia czw., 2019-01-10 06:49
Wczoraj o godzinie 9 w gabinecie Starosty Gdańskiego, Stefana Skoniecznego odbyło się zorganizowane przez Starostę drugie już spotkanie w sprawie protestów związanych z powstającą giełdą w Cieplewie. Na spotkaniu obecni byli Mieszkańcy wsi Cieplewo, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Ryszard Świlski, Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, oraz przedstawiciele 49 Bazy Lotniczej. Moderatorem spotkania był gospodarz – Starosta Gdański, Stefan Skonieczny.
 
Na spotkaniu mieszkańcy przekazali wojsku o wiedzę o ryzyku związanym z powstaniem targowiska (potocznie nazywanego giełdą) związanym z realnym ograniczeniem funkcjonowania 49 Bazy Lotniczej. Zwrócili się również z prośbą poparcia do przedstawicieli władz, między innymi: wicemarszałka Ryszarda Świlskiego.
 
W trakcie spotkania uzgodniono ze Starostą sporządzenie harmonogramu likwidacji usterek technicznych związanych z ulicą Przemysłową (zakręt, brak znaków, etc.). Pani Wójt Magdalenie Kołodziejczak postawiono pytania, między innymi: dlaczego działania dzierżawcy i stanowisko Urzędu Gminy w przedmiocie Planu Zagospodarowania Przestrzennego są w sprzeczności z zapisami Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) dla obszaru Cieplewo, tj. dlaczego w ciągu ośmiu lat nie został zaktualizowany Plan Zagospodarowania Przestrzennego z 2005 r. w myśl Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 2010r. Mieszkańcy zapytali skąd wzięły się rozbieżności pomiędzy Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który zakłada 10 m wysokości budynków a Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 12m z incydentami do 15m, oraz czy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego były konsultowane i opiniowane przez Wojsko. 

MIeszkańcy informują także, iż w dzień wcześniej odbyli spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w celu spotęgowania dotychczasowych działań na rzecz mieszkańców Cieplewa, przyrody chronionej prawem w obszarze planowanego targowiska oraz Jednostki Wojskowej, która wpisała się na stałe w nasz teren. Zwrócili się o wsparcie w przyszłych staraniach i monitorowanie działań instytucji i służb podległych Wojewodzie, do których wcześniej wysłane zostały pisma (pisma wysłano do (GDDK, PSSE, RSSE, RDOŚ, WIOŚ, PWKZ) o wątpliwościach związanych z powstaniem targowiska.
info/www.powiat-gdanski,pl, facebook/Olimpia Prill Sitek