06:08
21 Sierpień 2019
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

UFG bierze na cel oszustów

Zamieszczono dnia pon., 2019-02-04 10:30

Dziś, czyli poniedziałek 4 lutego startuje platforma Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej. Jej zadaniem jest wsparcie wszystkich uczestników rynku w ujawnianiu tego typu oszustw i przeciwdziałaniu im.

Z platformy będą mogli korzystać bezpłatnie wszyscy ubezpieczyciele sprzedający w Polsce polisy komunikacyjne. Fundusz, wykorzystując zaawansowane techniki analityczne będzie typować podejrzane roszczenia i wypłaty oraz sieci powiązań przestępczych dotykające jednocześnie wielu firm ubezpieczeniowych. - Połączenie technologii i danych całego rynku powinno doprowadzić do skutecznego ograniczenia skali zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce, z korzyścią zarówno dla uczciwych posiadaczy pojazdów jak i zakładów ubezpieczeń – mówi Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu UFG. 

Będzie to możliwe dzięki analizie danych ubezpieczycieli znajdujących się w prowadzonej przez UFG ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych oraz wypłaconych z tego tytułu odszkodowań (wzbogaconych o dane z rejestrów zewnętrznych). Aktualnie w bazie Funduszu znajduje się 450 mln rekordów o umowach OC i auto casco, zdarzeniach komunikacyjnych i wypłaconych odszkodowaniach, w tym informacje o aktywnych umowach ubezpieczenia OC dla ponad 24 mln pojazdów w Polsce. - Będziemy wskazywać ubezpieczycielom schematy działań przestępczych, podejrzane zdarzenia czy też sieci powiązań między tymi zdarzeniami, choć sami nie zajmujemy się bezpośrednio ściganiem przestępców od tego są odpowiednie organy - mówi Wojciech Bijak, dyrektor Ośrodka Informacji UFG - Natomiast ujawniając modele i trendy działań przestępczych w branży ubezpieczeń komunikacyjnych będziemy ułatwiać zakładom ubezpieczeń i organom ścigania, prowadzenie postępowań w tym zakresie – podkreśla.

Około 10 procent roszczeń o wypłaty odszkodowań w Europie może być obciążona nieprawidłowościami, zarówno tymi wykrytymi jak i niewykrytymi – wynika z szacunków Insurance Europe (IE), organizacji zrzeszającej europejskich ubezpieczycieli. W 2017 roku w Polsce wykrytych zostało ponad 10 tysięcy przypadków przestępstw w ubezpieczeniach majątkowych, z czego blisko 8,7 tysiąca na łącznie 137,8 mln złotych wypłaconych odszkodowań, dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tymczasem potencjalna kwota nieprawidłowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych może wynosić nawet ponad 1 mld złotych. 

Istotnym elementem nowej platformy UFG jest ponadto baza wiedzy o schematach i przypadkach przestępczych. Kierowcom – na stronie www.ufg.pl – udostępnione zostaną m.in. informacje wskazujące co robić, aby nie paść ofiarą oszustwa. Opisano najczęstsze przypadki działań przestępców np. rozpowszechnione ostatnio „polowanie na sprawcę” czyli świadome doprowadzenie przez oszusta do kolizji tak, żeby zostać uznanym za ofiarę zdarzenia. Inne to np. wykorzystanie polisy zbywcy auta do wyłudzenia odszkodowania, wymuszenie uznania winy, zgłaszanie fikcyjnych szkód osobowych, oferowanie pośrednictwa w zgłaszaniu szkód ubezpieczycielom czy też nielegalne użycie danych osobowych. 

mat: samar.pl + zdj. arch redakcji