12:05
25 maj 2019
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Cedry Wielkie w czołówce korzystania z unijnej kasy

Zamieszczono dnia sob., 2019-02-23 09:14

We wszystkich 2478 gminach w Polsce, w tym również w Gminie Cedry Wielkie realizowane były w ubiegłym roku projekty unijne z polityki spójności. Ich łączna wartości wg danych z Głównego Urzędu Statystycznego to niemal 186,4 mld zł. Gmina Cedry Wielkie została uplasowana na wysokim 22 miejscu, wśród wszystkich Gmin.

Dane te dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta; nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd. Na wysoką pozycję gminy w rankingu miała wpływ realizowana na jej terenie budowa drogi ekspresowej S7. 

Gmina Cedry Wielkie aktualnie realizuje blisko 20 projektów, które są dofinansowane zarówno z Unii Europejskiej jak i z budżetu państwa. Do największych należy zaliczyć: budowę hali sportowej wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Cedrach Wielkich, rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia ratowniczego, prace termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej oraz budowę kanalizacji w miejscowościach: Giemlice, Długie Pole i Leszkowy.

Gmina aktywnie uczestniczy w wielu konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki czy np. Ministerstwo Sportu, gdzie aktualnie kilka inwestycji czeka na weryfikację. Prowadzone są również prace projektowe mające na celu przygotowanie kolejnych przedsięwzięć niezbędnych do rozwoju całej gminy.

info:www.cedry-wielkie.pl

foto/pixabay