03:07
18 lipiec 2019
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Cedry Wielkie: Przystań w Błotniku będzie rozbudowana

Zamieszczono dnia pon., 2019-03-18 14:04

W dniach 13 i 14 marca w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie podpisano dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową przystani żeglarskiej w Błotniku. Dokumentacja została podzielona na dwa zadania.

Pierwsza umowa została zawarta z firmą ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. z Kościerzyny na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadanie nr 2 tj. Utwardzenie placu do zimowania jachtów z zagospodarowaniem terenu. Druga umowa została podpisana z firmą Projektowanie i Nadzory mgr inż. Jan Kłosowski z Gdańska na opracowanie dokumentacji projektowanej na realizację zadania nr 1 tj. rozbudowa przystani żeglarskiej.

Łączna wartość w/w umów wynosi 94 200, 00 zł, a termin ich wykonania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przewidywany jest na koniec II kwartału br.

Całość projektu obejmuje rozbudowę istniejącej przystani żeglarskiej w miejscowości Błotnik poprzez przedłużenie pomostów pływających, stworzenie budynku usługowego wraz z tarasem widokowym oraz stanowiska do obsługi tramwaju wodnego, a także zwiększenie powierzchni placu przeznaczonego do zimowania jachtów wraz z jego oświetleniem.

info/foto: www.cedry-wielkie.pl