03:07
18 lipiec 2019
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Kolbudy: Znamy już wszystkich sołtysów w całej gminie

Zamieszczono dnia wt., 2019-03-19 11:51

Mieszkańcy Gminy Kolbudy wybrali nowe władze sołeckie. Przez trzy ostatnie tygodnie w poszczególnych wsiach odbywały się zebrania wyborcze. W tajnych głosowaniach wyłaniano sołtysów oraz rady sołeckie. Po raz pierwszy kadencja nowo wybranych władz trwać będzie pięć lat. Zebrania stanowiły również okazję do porozmawiania o planowanych inwestycjach oraz do wysłuchania problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy.

26 kandydatów ubiegało się o funkcję sołtysa w piętnastu wsiach wchodzących w skład Gminy Kolbudy. W głosowaniach podczas zebrań wyborczych udział wzięło w sumie 1325 uprawnionych mieszkańców. Średnia frekwencja w gminie wyniosła około 10 procent.

Podczas piętnastu zebrań sołeckich wybrano siedmiu nowych sołtysów. Zmiany nastąpiły we wsiach: Bielkówko, Bielkowo, Buszkowy, Czapielsk, Lisewiec, Ostróżki i Otomin. Ośmioro sołtysów, z woli wyborców, kontynuować będzie swoją misję w roli organu wykonawczego w samorządzie szczebla wiejskiego. Pięcioro dotychczasowych sołtysów nie zdecydowało się na przystąpienie do walki o reelekcję. Taka sytuacja miała miejsce w: Bielkowie, Buszkowach, Czapielsku, Lisewcu i Otominie.

Najwyższą frekwencję odnotowano podczas wyborczego zebrania wiejskiego w Lisewcu, gdzie w głosowaniu na sołtysa udział wzięło ponad 33 procent uprawnionych. Wybory spotkały się z dużym zainteresowaniem również w sołectwach Babidół, gdzie także udało się przekroczyć próg 30 procent. Podobnie było w Ostróżkach.

Najmniejsza procentowo liczba uprawnionych wybierała sołtysa w największych wsiach, czyli w Kowalach oraz Kolbudach. W pierwszym przypadku do urn poszło 3,36 procent uprawnionych, natomiast w Kolbudach ponad 7 procent.

Największą liczbę kandydatów ubiegających się o charakterystyczną czerwoną tabliczkę zgłoszono w sołectwach: Bielkowo i Jankowo Gdańskie, gdzie w wyborcze szranki stanęło po trzech mieszkańców. Aż w sześciu sołectwach ocenie mieszkańców poddał się natomiast tylko jeden kandydat. Taka sytuacja miała miejsce w: Bąkowie, Buszkowach, Czapielsku, Kowalach, Łapinie i Ostróżkach. Jednak nawet gdy osoba ubiegająca się o funkcję sołtysa nie miała kontrkandydata konieczne było przeprowadzenie głosowania. W takich przypadkach wyborcy musieli postawić krzyżyk w kratce TAK lub NIE przy nazwisku kandydata. Warto odnotować, że tylko w Bąkowie sołtys został wybrany jednogłośnie przez wszystkich mieszkańców biorących udział w głosowaniu.

- Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim, którzy zostali wybrani na pięcioletnią kadencję Sołtysa oraz tym, którzy weszli w skład rad sołeckich - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Podziękowania należą się również wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w zebraniach wyborczych. To pokazuje, że mieszkańcy interesują się tym co dzieje się w ich najbliższej okolicy i chcą wpływać na inwestycje i wydarzenia jakie mają miejsce w ich wsi. Zebrania trwały często niemal trzy godziny. Była więc okazja, aby porozmawiać bezpośrednio z mieszkańcami o planach dotyczących rozwoju gminy. Mogłem też wysłuchać informacji o problemach jakie występują w poszczególnych sołectwach. To dla mnie cenne doświadczenie. Funkcję wójta sprawuję niewiele ponad sto dni.

W zebraniach wyborczych oprócz wójta Andrzeja Chruścickiego i jego zastępcy Wojciecha Sosnowskiego uczestniczył m.in. kierownik Referatu Inwestycji i Remontów, który opowiadał o planach dotyczących rozbudowy gminnej infrastruktury drogowej i innych planowanych na najbliższe lata inwestycjach. O swoich działaniach mówili również przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, czyli strażnicy gminni oraz funkcjonariusze Policji.


SOŁTYSI NOWEJ KADENCJI

 • Bąkowo - Marzena Plichta
 • Bielkówko - Krzysztof Laskowski
 • Bielkowo - Renata Luśnia
 • Babidół - Andrzej Czubek
 • Buszkowy - Jerzy Stachurski
 • Czapielsk - Wioleta Szwarc-Okrój
 • Jankowo Gdańskie - Lech Mikla
 • Kolbudy - Andrzej Sosiński
 • Kowale - Justyna Połomska
 • Lisewiec - Renata Sałek
 • Lublewo Gdańskie - Dorota Repeć
 • Łapino - Tomasz Kroll
 • Ostróżki - Janusz Kalkowski
 • Otomin - Krzysztof Jakubiszak
 • Pręgowo - Marcin Dawidowski
 • info/foto: www.kolbudy.pl