03:07
18 lipiec 2019
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gmina Pruszcz Gdański: Ptaki lubią u nas mieszkać

Zamieszczono dnia śr., 2019-03-20 10:35

W trzech parkach podworskich gminy Pruszcz Gdański – Rotmance, Arciszewie i Rekcinie – miało miejsce czyszczenie budek lęgowych.

Z 59 budek zawieszonych na terenie 3 parków skontrolowano 44. Z uwagi na dużą wysokość, nie udało się skontrolować 12 budek. Pominięto również 3 budki dla nietoperzy w parku w Rotmace, gdyż tych budek się nie czyści.

- Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują, że podjęte przez naszą gminą działania na rzecz ochrony bioróżnorodności w parkach przyniosły jednoznacznie pozytywny efekt. Większość budek jest wykorzystywana przez ptaki w okresie lęgowym – mówi Anita Sąpór, inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. - Na szczególną uwagę zasługuje przykład parku w Arciszewie, w którym pomimo relatywnie dużego zagęszczenia budek lęgowych oraz dużej liczbie naturalnych dziupli do zasiedlenia, aż 14 z 18 budek było zajętych przez ptaki.

Czyszczenie budek miało miejsce pod koniec lutego, a więc poza sezonem lęgowym. Zajęła się tym specjalistyczna firma.

- Mamy w planach sukcesywne zwiększanie liczby budek lęgowych zgodnie ze wskazówkami ornitologa, a także wymianę budek zniszczonych na nowe – dodaje A. Sąpór.

info/foto: Facebook/Gmina Pruszcz Gdański