03:07
18 lipiec 2019
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Powiat Gdański: W bibliotece o programowaniu

Zamieszczono dnia wt., 2019-03-26 09:08

Programowanie  w bibliotece szkolnej – spotkanie szkoleniowe  w bibliotece pedagogicznej w Pruszczu Gd.

Ustawa Prawo oświatowe nakłada na bibliotekę szkolną zadania w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Nauczyciele bibliotekarze spotykający się w ramach sieci współpracy i samokształcenia w bibliotece pedagogicznej w Pruszczu Gd. chcieli bliżej zapoznać się z zagadnieniem  programowania. W dniu 13 marca 2019 r.  mieli okazję poznać nie tylko roboty – ozoboty, lecz także ich oprogramowanie. Za pomocą tabletów mogli zaprogramować ozobota.  Mogli też  napisać program komputerowy za pomocą kolorowych flamastrów i tradycyjnych kartek papieru.  Możliwość programowania zarówno na tabletach,  jak i za pomocą metod tradycyjnych zachęciła nauczycieli  bibliotekarzy do zastosowania wiedzy w swoich szkołach. Podczas spotkania nauczyciele mieli też możliwość zapoznać się ze sprawdzonymi sposobami na promocję czytelnictwa a także wymienić doświadczenia. W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyło  24 nauczycieli z 20 szkół Pruszcza i powiatu gdańskiego.

info/foto: www.powiat-gdanski.pl