14:11
19 Listopad 2019
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Powiat starogardzki: Leśnicy alarmują o zagrożeniu pożarowym w lasach

Zamieszczono dnia wt., 2019-04-23 11:08

Polska jest podzielona na 60 stref prognostycznych (nie obejmujące obszarów górskich) w których Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego zgodnie z metodą Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL).

Wyróżniamy cztery stopnie zagrożenia pożarowego lasów:

0  - brak zagrożenia,
I   - zagrożenie małe,
II  - zagrożenie duże,
III - zagrożenie katastrofalne.
 

W związku z utrzymującą się suszą z dnia na dzień wzrasta stopień zagrożenia pożarowego. W chwili obecnej sytuacja zaczyna być groźna, ponieważ zarówno w całym kraju jak i w pomorskich lasach utrzymuje się trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z lasu.
Najmniejsze źródło ognia może spowodować powstanie pożaru.

W związku z dużym zagrożeniem pożarowym, należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego w lesie czyli:
- nie używać otwartego ognia np. nie rozpalać ognisk, nie grillować, nie palić papierosów
- nie wjeżdżać pojazdami spalinowymi,
- w razie zauważenia pożaru niezwłocznie dzwonić pod numer 998 lub 112.

Zakaz wstępu do lasu:

Jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10% nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.
Lasy oznakowuje się wtedy tablicami ustalonego wzoru z podaniem powodu wprowadzenia zakazu. 
Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości do 500 zł.

info/Nadleśnictwo Starogard

foto: K. Skonieczny