06:08
21 Sierpień 2019
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

ABC samochodowej klimatyzacji - poradnik Północnej.TV

Zamieszczono dnia wt., 2019-04-23 18:57

Układ klimatyzacji jest stosunkowo prosty, a zasada działania mało skomplikowana. Pod względem budowy przypomina trochę układ chłodzenia silnika i ogrzewania kabiny, a kluczową różnicą jest obecność i funkcja kompresora klimatyzacji. Pełni on kluczową rolę w układzie, ponieważ odpowiada za sprężanie czynnika, a dzięki temu, za wydajne chłodzenie. Zacznijmy jednak od początku.

Układ klimatyzacji jest układem zamkniętym składającym się z kilku elementów i przewodów, zarówno sztywnych jak i elastycznych. Całość dzieli się na dwie części: wysokociśnieniową i niskiego ciśnienia. W układzie krąży czynnik klimatyzacji, którego praca odpowiada za chłodzenie powietrza dostającego się przez układ wentylacji do kabiny samochodu.

Kompresor klimatyzacji jest swego rodzaju pompą, której zadaniem jest sprężanie czynnika w układzie. Gdy czynnik wydostaje się z pompy jest nie tylko mocno sprężony, ale także rozgrzany pod wpływem wzrostu jego ciśnienia. W takim stanie trafia do skraplacza, znanego jako chłodnica klimatyzacji. W skraplaczu, który montuje się na przedzie samochodu, następuje obniżenie temperatury czynnika dzięki pędowi powietrza podczas jazdy i nieustannej pracy wentylatora. Jak sugeruje nazwa, w skraplaczu czynnik zmienia stan skupienia z gazowego w ciekły, czyli jest skraplany. W takim stanie trafia do osuszacza. W tym elemencie układu następuje oddzielenie od płynnego czynnika roboczego zanieczyszczeń mechanicznych, pary wodnej i cząstek powietrza. Jest to w pewnym sensie filtr całego układu, chroniący jego drobne elementy przed blokadą.

Kolejnym etapem jest rozprężenie czynnika, które następuje w zaworze rozprężającym. W wyniku gwałtownej reakcji czynnik, którego ciśnienie zmienia się już w samym parowniku, zostaje bardzo mocno schłodzony. Parownik to z kolei mała chłodniczka, przez którą przepływa strumień powietrza generowany przez wentylator. Powietrze, które ma trafić do kabiny zostaje schłodzone dzięki obecności parownika w kanale wentylacji. Działa to analogicznie do układu ogrzewania, gdzie nagrzewnica jest odpowiednikiem parownika. Wówczas do wnętrza samochodu wpada ciepłe powietrze. Czynnik klimatyzacji po rozprężeniu w parowniku zostaje zassany przez pracujący kompresor i proces zaczyna się od początku.

BCH, zdj. mat. reklamowy