12:09
21 Wrzesień 2019
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

WITD Gdańsk: Dzień jak co dzień, czyli poranne kontrole na A1

Zamieszczono dnia sob., 2019-05-25 12:06

150 skontrolowanych pojazdów ciężarowych, 11 naruszeń transportowych, trzy zatrzymane dowody rejestracyjne i dwa mandaty karne to efekt dwugodzinnych kontroli inspekcji transportu drogowego na wyjeździe z pomorskiego odcinka autostrady A1. Takie działania kontrolne na autostradzie A1 ukierunkowane na sprawdzenie prawidłowego rejestrowanie czasu prowadzenia pojazdu i ewentualne manipulacje w tym zakresie weszły na stałe do grafiku pracy inspekcji.

 

Na specjalnie wydzielonym pasie awaryjnym autostrady A1 inspektorzy transportu drogowego rozpoczęli kontrolę około godziny 7.30. Zatrzymywano do sprawdzenia i kontroli wszystkie samochody ciężarowe aby sprawdzić czy prawidłowo rejestrowany jest czas prowadzenia pojazdu. Podczas kontroli nie ujawniono manipulacji rejestrowania czasu pracy kierowców ani stosowania niedozwolonych urządzeń zakłócających prace tachografu. Czynności kontrolne doprowadziły do ujawnień naruszeń dotyczących braku kalibracji tachografu, braku licencji transportowych lub poważnych usterek technicznych, które zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Łącznie ujawniono 11 naruszeń, które skutkowały wszczęciem postępowań administracyjnych, zatrzymano również trzy dowody rejestracyjne i nałożono 2 mandaty karne.

info/foto: WITD w Gdańsku