09:07
10 lipiec 2020
piątek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Skarszewy: Będą pieniądze z programu Czyste powietrze

Zamieszczono dnia śr., 2019-07-17 11:19
Burmistrz Jacek Pauli podpisał z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Maciejem Kazienko porozumienie w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Dzięki porozumieniu, mieszkańcy gminy będą mieli szybszy i bardziej komfortowy dostęp do dużych pieniędzy z funduszu - pierwszym kontaktem będzie bowiem Urząd Miejski i specjalnie przeszkolone osoby.

"Czyste powietrze" to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych. W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka). 
Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Program zakłada, że wspierane dopłatą są przedsięwzięcia o wartości co najmniej 7 tys. zł. Dotacja nie może przekraczać 90% kosztów kwalifikowanych wynoszących do 53 tys. zł. 
Podobne porozumienia podpisały także inne gminy pomorskie i tylko w tym roku trafi na Pomorze ponad 50 mln złotych na dotacje do wymiany starych urządzeń grzewczych.
info/foto: www.skarszewy.pl