13:06
3 czerwiec 2020
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

ASF na Pomorzu - nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rolnictwa w urzędzie marszałkowskim

Zamieszczono dnia ndz., 2019-09-15 08:20

Potrzebne są natychmiastowe działania w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Chodzi o doradztwo rolnicze, zmiany w prawie łowieckim, szybkie grodzenie zagrożonych terenów oraz informowanie społeczeństwa w mediach. Będzie też apel do Ministerstwa Rolnictwa o wsparcie finansowe. To najważniejsze wnioski z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Pomorskiego, które odbyło się 13 września.

W spotkaniu udział wzięli członkowie komisji, radni sejmiku, samorządowcy, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Pomorskiej Izby Rolniczej, Polskiego Związku Łowieckiego, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz producenci trzody chlewnej i rolnicy.

Afrykański pomór świń – nie zagraża ludziom, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw hodujących świnie. Powoduje duże straty finansowe oraz blokuje obrót, handel i eksport trzody chlewnej i wieprzowiny. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Powodem szerzenia się choroby bywa też często nieprzestrzeganie przez hodowców podstawowych zasad bioasekuracji, które mogą ochronić gospodarstwo. Chodzi przede wszystkim o zgłaszanie zachorowań i padnięć świń oraz znalezionych padłych dzikich zwierząt do lekarza weterynarii, kupowanie świń wyłącznie z pewnego źródła, utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami, stosowanie tylko pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących, wykładanie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego, zdj. M. Szumny