21:05
28 maj 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Podwyżka cen śmieci w Gminie Pruszcz Gdański

Zamieszczono dnia wt., 2019-09-17 16:14
Nowe stawki będą obowiązywały od 1 października 2019 r i kształtują się następująco:
 
1. metoda „od powierzchni lokalu mieszkalnego”
- przy segregacji odpadów 0,73 zł miesięcznie za m2 powierzchni użytkowej lokalu
- przy braku segregacji odpadów 1,46 zł miesięcznie za m2 powierzchni użytkowej lokalu
Do ustalania wysokości opłaty w powyższej metodzie wlicza się tylko powierzchnię lokalu mieszkalnego do 110m2. Powierzchnia lokalu powyżej tej wartości nie jest wliczana do opłaty.
2. metoda „od gospodarstwa domowego”
- gospodarstwo 1 osobowe przy segregacji odpadów – 32 zł miesięcznie,
- gospodarstwo 1 osobowe przy braku segregacji odpadów – 64 zł miesięcznie,
- gospodarstwo 2 osobowe przy segregacji odpadów – 48 zł miesięcznie,
- gospodarstwo 2 osobowe przy braku segregacji odpadów – 96 zł miesięcznie.
 
Obecnie obowiązująca stawka opłaty na terenie gminy Pruszcz Gdański była niezmienna od 1 lipca 2013 roku.
Zmiana cen spotkała się jednak z ogromnym niezadowoleniem mieszkańców. Pojawiły się głosy, że za tą cenę to ludzie sami chętnie podejmą się wywozu śmieci na wysypisko.
 
Jak wyjaśnia na swoim profilu Facebook jeden z radnych Szymon Benedyk:

1️⃣ Cena za wywóz odpadów z terenu gminy ustalana jest podczas postępowania przetargowego, do którego w naszej Gminie przystąpił JEDEN Wykonawca i narzucił kwotę znacznie większą niż było to podczas ostatniego przetargu 4 lata temu.

2️⃣Gmina ma w tym przypadku dwa wyjścia uznać kwotę przedstawioną przez Wykonawcę w przetargu, albo przetarg uniewaznić i rozpocząć procedurę ponownie licząc, że wpłynie niższa oferta jeżeli nie wpłynie to... w gminie mielibyśmy Neapol  bo nie byłoby komu odbierać śmieci.

3️⃣Jednakże gmina przyjęła tą znacznie większą kwotę. I tutaj dochodzimy do kwestii skąd ten wzrost cen. Według obowiązujących przepisów prawa gmina nie może finansować wywozu śmieci, muszą to robić mieszkańcy z opłacanych rachunków (gmina nie może na tym zarabiać ani dokładać pieniędzy).

4️⃣Efekt? Wykonawca oczekuje większej kwoty = rosną rachunki za odpady.


Wyjasnienia te, nie przekonują jednak mieszkańców. Na jednej z grup na portalu Facebook rozpętała się burzliwa dyskusja.
Faktem jest niestety, że gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę zostało uregulowane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami art. 6r w/w ustawy system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Padają więc propozycje, by Gmina utworzyła własną Spółkę zajmującą się wywozem nieczystości.
A jak Wy rozwiązali byście ten problem?

Źródła: UG Pruszcz Gdański, Facebook.com: Szymon Benedyk Radny Gminy Pruszcz Gdański
Oprac. Mikołaj Stolarski