22:06
4 czerwiec 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Kolbudy: Stypendia wójta dla najzdolniejszych uczniów przyznane

Zamieszczono dnia śr., 2019-09-18 12:38

Stypendia Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągniecia w nauce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2018/2019 zostały przyznane. Komisja Stypendialna - powołana zarządzeniem Nr 94/2019 Wójta Gminy Kolbudy - po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie, przyznała 49 stypendiów. Najniższa liczba punktów uprawniająca do uzyskania stypendium wynosiła 45.

Jednorazowe stypendium w wysokości 2 000,00 zł otrzymało 17 absolwentów szkół podstawowych  i  gimnazjum. Comiesięczne stypendium w wysokości 200,00 zł wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy 32 uczniom.

Łączna kwota przyznanych stypendiów za wyniki i osiągniecia w nauce dla dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy za rok szkolny 2018/2019 wynosi 98 000,00 zł.

Uroczyste wręczenie dyplomów dla stypendystów odbędzie się w dniu  22 listopada 2019 r., o godzinie 17:00 w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kowalach przy ul. Apollina 7.

W terminie do 15 lipca br. do Urzędu Gminy wypłynęło 86 wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągniecia w nauce dla dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy.

info/foto: www.kolbudy.pl