22:06
4 czerwiec 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

#podnieś5 - sprzątanie świata

Zamieszczono dnia pt., 2019-09-20 19:04

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Akcja "Sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie. W Australii akcja odbywa się w marcu. Koordynatorem jest organizacja społeczna Clean up Australia. 

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska - Meysztowicz. Akcja, pod nazwą "Sprzątanie świata - Polska", odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy wolontariacko młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych, pracownicy firm (wolontariaty pracownicze) oraz niezrzeszeni młodzi i dorośli.

Akcja #podnieś5 to tylko małe hasło i zachęca do drobnej czynności. Bo od drobnych kroków zaczynają się wielkie zmiany.   

foto/Karolina Białke