23:02
27 luty 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Cedry Wielkie: Nikłe zainteresowanie programem Czyste Powietrze

Zamieszczono dnia ndz., 2019-10-06 08:31

Tylko dwie rodziny z terenu Gminy Cedry Wielkie otrzymały wsparcie na wymianę pieca opalanego węglem. Pieniądze pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz kasy Urzędu Gminy. Dofinansowanie na wymianę systemu ogrzewania można było pozyskać z projektu „Czyste powietrze Cedry Wielkie 2019”.

Wraz z końcem września zakończyła się realizacja zadania. Statystyki nie powalają na kolana. Z oferty skorzystały tylko dwie rodziny gdyż pozostałe cztery się wycofały i nie wymieniły źródła ogrzewania. W obu przypadkach stare piece opalane węglem zastąpiono ogrzewaniem gazowym. Całkowity koszt kwalifikowany zadania opiewał na kwotę nieco ponad 30 tys. zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosło 7,5 tys. zł, a dodatkowe 2 tys. zł pochodziły z budżetu gminy. Resztę kosztów musieli pokryć sami mieszkańcy.

Do gminy wpłynęło 6 wniosków, ale tylko dwie rodziny spełniły warunki otrzymania dofinansowania.

Dzięki inwestycjom udało się zredukować zawartość pyłów ogólnych o 0,2 Mg/rok, SO2 o 0,096 Mg/rok, NOx o 0,004 Mg/rok, CO o 0,448 Mg/rok i CO2 o 9,312 Mg/rok co w emisji równoważnej daje 0,912 Mg/rok.

info/foto: www.cedry-wielkie.pl