09:06
5 czerwiec 2020
piątek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gdańsk planuje inwestycje na Olszynce

Zamieszczono dnia ndz., 2019-10-20 08:26

Miasto Gdańsk oraz GIWK Sp. z o.o. wspólnie przeprowadzą inwestycję budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach Łanowa i Modra (obszar za torami kolejowymi). Inwestorem przedsięwzięcia będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Koszty budowy zostaną podzielone między GIWK (budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej) oraz Gminę Miasta Gdańsk (nawierzchnia drogowa). Według wstępnego kosztorysu koszt inwestycji wynosi ok 35,5 mln zł netto.

 

Ze względu na duży zakres prac oraz koszty inwestycja będzie realizowana etapami:

 

·         ul. Modra (etap I – planowane rozpoczęcie robót budowalnych w 2020 r.; etap II – planowane rozpoczęcie robót budowalnych w 2021 r.)

 

·         ul. Łanowa (etap III – planowane rozpoczęcie robót budowalnych w 2022 r.; etap IV – planowane rozpoczęcie robót budowalnych w 2023 r.)

 

- Poszukiwanie środków na sfinansowanie budowy infrastruktury w tym obszarze Gdańska trwa już od lat. Zdajemy sobie sprawę, że jest to wyczekiwana inwestycja, dlatego podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac ze środków własnych. Jeśli pojawi się taka możliwość, będziemy się starać o dofinansowanie kolejnych etapów inwestycji – mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. inwestycji. Warto przypomnieć, że w ramach pierwszego etapu Gdańskiego projektu wodno-ściekowego udało się wybudować w dzielnicy Olszynka 11 km sieci kanalizacyjnych i 3,16 km przyłączy. Wówczas realizacja inwestycji ze środków unijnych „po drugiej stronie torów” była niemożliwa, głównie ze względu na rozproszoną zabudowę.

 

Do tej pory w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego (w trzech etapach) powstało w Gdańsku 150,6 km sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie realizowany jest III etap Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, dofinansowany ze środków POiŚ na lata 2014 – 2020. Właśnie dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej w okolicy ulicy Olimpijskiej i Łyżwiarskiej, natomiast trwają prace w ul. Charzykowskiej i Łapalickiej oraz wzdłuż ul. Kartuskiej (pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników).

mat: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna