23:01
25 styczeń 2021
poniedziałek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

WAŻNE: Policyjna akcja ZNICZ na drogach pomorskiego

Zamieszczono dnia czw., 2019-10-31 14:25

Od czwartku do niedzieli będzie trwała policyjna akcja „Znicz”. Na drogach naszego województwa pojawi się więcej patroli drogówki, a w rejonach wielu cmentarzy nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Od 31 października do  03 listopada przeprowadzona zostanie akcja „Znicz 2019”. Jak co roku na pomorskich drogach będzie więcej patroli Policji oraz innych służb, których głównym zadaniem będzie zapewnienie bezpiecznego dojazdu i powrotu z miejsc spoczynku bliskich. W wielu miejscach zmieniona zostanie organizacja ruchu, wprowadzone zostaną zakazy parkowania oaz drogi jednokierunkowe. Przy największych cmentarzach w naszym regionie policjanci będą kierowali ruchem. Apelujemy o bezwzględne stosowanie się do wydawanych przez nich poleceń oraz zwrócenie szczególnej uwagi na pieszych.

Oprócz zmian w organizacji ruchu, należy spodziewać się wzmożonych kontroli drogowych. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia pasażerów oraz prędkość.

Zmiany organizacji ruchu w poszczególnych miastach:

 

GDAŃSK

Zasady ruchu drogowego w dniu  1.11.2019 r.

- zasady organizacji ruchu drogowego obowiązują od godz. 700 , cmentarz przy ul. Łostowickiej – od godz. 600

cmentarz przy ul. Łostowickiej 

 • ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego
 • od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały autobusy komunikacji miejskiej, pojazdy „taxi”, inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą „A” (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. Łostowickiej) i z literą „B” (zaopatrzenie handlu przycmentarnego).
 • prawo do wjazdu od ul. Armii Krajowej będą miały wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej 
 • całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Wojskiego i Armii Krajowej
 • dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza odbywać się będzie trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko, wyjazd ul.  Pana Tadeusza
 • na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h
 • na ul. Cedrowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Kartuskiej, a  na lewym pasie jezdni za wiaduktem wyznaczony zostanie parking dla samochodów.
 • postój „taxi” wyznaczony  zostanie na prawym pasie ruchu jezdni ul. Łostowickiej w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking.
 • parking dla samochodów inwalidzkich przy bocznej bramie cmentarza (na parkingu poniżej bramy głównej)
 • na ul. Nowolipie, na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, wyznaczony zostanie parking, na prawym pasie ruchu
 • dla osób odwiedzających cmentarz udostępniony będzie ponadto parking dla  samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego

cmentarz przy ul. Srebrniki

 • dojazd w rejon cmentarza odbywać się będzie jedną jezdnią ul. Żołnierzy Wyklętych, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej
 • druga jezdnia, na której odbywać się będzie ruch dwukierunkowy przeznaczona zostanie dla autobusów, pojazdów inwalidów i Taxi
 • zmiana jezdni dla autobusów nastąpi poprzez tzw. „przeplotki”  na wysokości zjazdu z estakady nad ul. Grunwaldzką  i na skrzyżowaniu z ul. Trawki
 • tymczasowe przystanki dla relacji do ul. Potokowej, wyznaczone będą na jezdni, jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego i drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.
 • nie będzie możliwy wjazd pod cmentarz w ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej dla ruchu ogólnego
 • na ul. Ogrodowej obowiązuje ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej
 • dojazd dla mieszkańców  domów  przy  ul. Róży Ostrowskiej odbywać  się  będzie od  ul. Zabytkowej
 • ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa w relacji do ul. Żołnierzy wyklętych, na której wyznaczony zostanie postój TAXI
 • nie będzie możliwy wjazd dla ruchu ogólnego w ul. Żołnierzy Wyklętych z Ronda  De la Sale’a. Objazd wyznaczony zostanie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkową Doliną, Grunwaldzką
 • na ul. Słowackiego obowiązuje ruch jednokierunkowy, w relacji do ul. Chrzanowskiego, a  na lewym pasie ruchu wyznaczony jest parking.

cmentarz przy ul. Opackiej

 • dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragm. ul. Opackiej od ul. Spacerowej
 • na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu
 • miejsca postojowe zostaną wyznaczone: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulicy Tatrzańskiej i Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na prowadzącą na cmentarz
 • na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się.

cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

 • na ul. Dąbrowskiego ruch odbywać się będzie dwukierunkowo
 • zakaz zatrzymywania się obowiązywać będzie po obu stronach jezdni dla obu kierunków
 • parkingi funkcjonować będą na części placu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda ,na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK.
 • na ul. Giełguda utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się

cmentarz przy ul. Stoczniowców

 • dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda
 • dla drugiego kierunku objazd wyznaczony  będzie ul. Hirszfelda, Odrzańską, Worcella i Cienistą

cmentarz ul. Brzegi

 • dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św.Wojciecha (przez most) wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Stoczniowców)
 • odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej będzie drogą bez przejazdu
 • miejsca postojowe wyznaczone zostaną wzdłuż ul. Brzegi na jej jednokierunkowym odcinku

cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

 • dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia
 • ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem „taxi”
 • wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury
 • miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

 

cmentarz przy ul. Kartuskiej

 • dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem „taxi” do 1 min
 • miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena – ul. Kartuska)
   

GDYNIA

Zmiana organizacji ruchu od godz. 06:00 dnia 31.10.2019 r do końca dnia 01.11.2019r.

 • od skrzyżowania ulic Witomińskiej z ulicą Zielną, do skrzyżowania ulicy Witomińskiej z ul. Warszawską, utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy
 • dopuszczenie dwukierunkowego ruchu pojazdów ZKM oraz służb miejskich na odcinku ul. Witomińskiej, od ulicy Warszawskiej do bramy cmentarza- plac do zawracania na parkingu przed bramą
 • dopuszczenie postoju z lewej strony ulicy Witomińskiej na odcinku od ulicy Zielnej do bramy cmentarza, wprowadzenie zakazu zatrzymywania z prawej strony, odcinek z zakazem postoju na wysokości cmentarza
 • obustronne zakazy zatrzymywania na ulicy Witomińskiej pomiędzy budynkiem ZCK a ul. Warszawską

SOPOT

Zmiany organizacji ruchu obowiązują w dniach 31.10 – 03.11.2019r.

 • na ul. Malczewskiego ruch jednokierunkowy w relacji od Al. Niepodległości /na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Kolberga/
 • ul. Księżycowa – jeden kierunek od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca
 • ul. Okrężna – jeden kierunek w stronę ul. 23 Marca
 • ul. Słoneczna – jeden kierunek w stronę ul. Okrężnej
   

SŁUPSK

Organizacja ruchu w dniu 31 października 2019r.

cmentarz komunalny przy ul. Kaszubskiej

 • zamknięta dla ruchu zostanie ul. Rabina dr Maxa Josepha oraz ul. prof. Lotha na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do cmentarza,
 • na ul. Lelewela (od Lotha do Lipowej) zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy,
 • na ul. Hołdu Pruskiego (od bramy przy cmentarzu do ul. Wiśniowej) zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Organizacja ruchu w dniu 1 listopada 2019r.

Pozostawia się wprowadzone w dniu 31 października 2019r. zmiany oraz wprowadza się również zmiany dodatkowe:

cmentarz komunalny przy ul. Kaszubskiej

 • zamknięta dla ruchu zostanie ul. Obrońców Wybrzeża oraz ul. Kaszubska na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Obrońców Wybrzeża,
 • na ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Partyzantów ruch będzie się odbywał w kierunku od plastikowego ronda do ul. Partyzantów,
 • z ul. H. Pobożnego nie będzie można skręcić w prawo w kierunku cmentarza,
 • na ul. M. C. Skłodowskiej, która stanie się drogą bez przejazdu, zostanie zablokowana możliwość wjazdu w ul. Armii Krajowej,
 • na ul. Lawendowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od ul. Klonowej do ul. Gdańskiej,
 • na ul. Piastów wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej,
 • dodatkowo wyznaczone miejsca postojowe: na ul. Lelewela (po obu stronach drogi), na ul. Hołdu Pruskiego (na jednym pasie ruchu), na ul. Madalińskiego parkowanie po prawej stronie, na ul. Św. Piotra teren po wyburzonym budynku, dodatkowe miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych wyznaczono przy stadionie 650 lecia,

cmentarz komunalny przy ul. Zachodniej

 • zostanie zamknięta ulica Zachodnia (bezpośredni dojazd do Nowego Cmentarza)
 • na ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Niemena wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (w kierunku Bierkowa), ruch z kierunku Bierkowa zostanie skierowany ulicami Niemena i Banacha, na jednym pasie ruchu jednokierunkowego odcinka drogi wojewódzkiej wyznaczony zostanie parking,
 • wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania pojazdów na ul. Niemena,
 • na Ringu (ul. Pileckiego i Rejtana) zostanie umożliwione parkowanie na jednym z pasów ruchu
 • zakazy wjazdu i ruchu nie będą dotyczyły: autobusów, pojazdów uprzywilejowanych, służb komunalnych, osób niepełnosprawnych, osób posiadających zezwolenie na handel, pojazdów ZIM, TAXI
 • stała organizacja ruchu zostanie przywrócona w dniu 2 listopada 2019r
 • ul. Miła zostanie wyłączona z ruchu kołowego od skrzyżowania z ul. Działkową do skrzyżowania z ul. Gdańską /zakaz wjazdu nie obowiązuje mieszkańców budynków znajdujących się przy wyłączonym odcinku drogi/
 • zakaz zatrzymywania się na ul. Działkowej po obu stronach drogi na odcinku od ul. Miłej do ul. Słonecznej
 • ruch będzie się odbywał normalnie
 • policjanci będą podejmowali ręczną regulację ruchu w przypadku wystąpienia utrudnień
 • ruch będzie się odbywał normalnie
 • policjanci będą podejmowali ręczną regulację ruchu w przypadku wystąpienia utrudnień

 

Zmiany organizacji ruchu w miejscowościach:

1/ Kartuzy w dniu 01.11.2019 roku w godz. 06.00-22.00

 • ul. Mickiewicza – na odcinku od skrzyżowania z ul. Wzgórze Wolności do skrzyżowania z ul. Słowackiego – ruch jednokierunkowy z wjazdem od strony drogi wojewódzkiej nr 211 (ul. Wzgórze Wolności),
 • ul. Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chmieleńską – ruch jednokierunkowy z wjazdem od strony ul. Mickiewicza,
 • ul. Chmieleńska na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wzgórze Wolności – ruch jednokierunkowy z wjazdem od strony ul. Słowackiego,
 • ograniczenie wjazdu na parking na wysokości cmentarzy przy ul. Klasztornej, poprzez ograniczenie wjazdu od strony ul. Wzgórze Wolności dla wszystkich pojazdów. Możliwość wjazdu na parking jedynie od strony ul. Klasztornej.

 

2/ Żukowo w okresie od godz. 12.00 dnia 31.10. 2019 roku do  godz. 22.00 w dniu 01.11.2019 roku.

 • zamknięta dla ruchu zostaje droga przylegająca do cmentarza łącząca  ul. Kościerską z ul. 3-go Maja,
 • ruch jednokierunkowy na ul. 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Otomino do drogi przylegającej do cmentarza  łączącej ul. Kościerską z ul. 3-go Maja /z wjazdem od strony ul. Pod Otomino/
 • wjazd na parking położony na terenie GS Żukowo możliwy od strony ul. Gdańskie
 • ruch jednokierunkowy na ul. Dworcowej /w relacji do ul. Kaplicznej/
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kaplicznej /w relacji do ul. Skarszewskiej/
 • ruch jednokierunkowy na ul. Skarszewskiej

w rejonie cmentarza w Kwidzynie

 • ul. Malborska – wyjazd z parkingu - nakaz jazdy w prawo
 • ul. Furmańska – droga jednokierunkowa z wjazdem od ul. Malborskiej, wyjazd do ul. Długiej w Marezie
 • ul. Furmańska – zakaz zatrzymywania po lewej stronie drogi
 • ul. Jesienna – droga jednokierunkowa, wyjazd ul. Zimną z nakazem jazdy w prawo na ul. Malborskiej (DK55)
 • na DK55 na długości cmentarza zakaz zatrzymywania po obu stronach drogi

Zmiany organizacji ruchu w dniu 1.11.2019r.

 • ruch ul. Kaszubską będzie odbywać się w obu kierunkach
 • odcinek od ulicy Kartuskiej do Majkowskiego i dalej w kierunku drogi krajowej nr 6 (za zakładem Transportu Leśnego) stanowić będzie drogę jednokierunkową, tylko dla wyjeżdżających z cmentarza.

 

Zmiana organizacji ruchu w dniu 1.11.2019r. w okolicy cmentarza komunalnego przy ul. B Głowackiego

 • ulica  Wejhera od cmentarza do wysokości ul. Krótkiej będzie drogą jednokierunkową do ul. Krótkiej i do ul. 500-lecia

 

NOWY DWÓR GDAŃSKI

 

 • ruch będzie się odbywał normalnie

policjanci będą podejmowali ręczną regulację ruchu w przypadku wystąpienia utrudnień

 

PRUSZCZ GDAŃSKI

 

 • ruch jednokierunkowy na ul. Ogrodowej /od ul. Wojska Polskiego/, ul. Spokojnej, ul. Sportowej, ul. Wczasowej, ul. Spacerowej /do ul. Wojska Polskiego
 • ruch jednokierunkowy na ul. Rzemieślniczej w kierunku od ul. Rumskiej do ul. Chrzanowskiego
 • objazd do cmentarza komunalnego przez miejscowość Pierwoszyno ulicami: Żeromskiego,  Kaszubską, Rumską,  Rzemieślniczą
 • zakaz zatrzymywania się po stronie cmentarza na ul. Rzemieślniczej z wyłączeniem komunikacji miejskiej
 • zakaz zatrzymywania się po lewej stronie ul. Żeromskiego na odcinku od ronda do ul. Kaszubskiej z wyłączeniem komunikacji miejskiej

zakaz zatrzymywania się po obu stronach na ul. Leśnej na odcinku od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej

 

STAROGARD GDAŃSKI

 

 • ograniczenie prędkości do 30 km/h na ul. Skarszewskiej od skrzyżowania z ul. Bp. Dominika i drogą powiatową Starogard - Krąg (ul. Transportowców)
 • zakaz zawracania od wyjazdu z parkingu przy cmentarzu w kierunku skrzyżowania z ul. Transportowców
 • dojazd do cmentarza będzie odbywał się zgodnie z obowiązującą organizacja ruchu

Zmiany organizacji ruchu w dniu 1.11.2019r. w godz. 9.00 – 17:00

 • ruch jednokierunkowy od ul. Polnej w kierunku cmentarza powrót do Sztumu dwoma alternatywnymi drogami gminnymi w kierunku ul. Polnej lub w kierunku ul. Kwidzyńskiej
 • parkingi są zlokalizowane przy cmentarzu na polu znajdującym się naprzeciwko bramy głównej cmentarza  oraz z lewej strony od bramy głównej  cmentarza

ruch będzie się odbywał normalnie

 • policjanci będą podejmowali ręczną regulację ruchu w przypadku wystąpienia utrudnień

red. mat. Pomorska Policja