00:05
29 maj 2020
piątek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Kolbudy: Karta Mieszkańca Gminy Kolbudy od marca

Zamieszczono dnia czw., 2020-02-13 11:22

Wiemy już jak będzie wyglądała „Karta Mieszkańca Gminy Kolbudy”, czyli plastikowy dokument uprawniający do korzystania z ulg i przywilejów oferowanych przez samorząd oraz Partnerów, którzy przystąpią do Programu. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał zarządzenie wprowadzające regulamin nowego gminnego projektu. Nabór wniosków o wydanie Karty powinien ruszyć w pierwszych dniach marca br.

O wydanie dokumentu będą się mogły ubiegać osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Kolbudy. Z przywilejów skorzystają również mieszkańcy rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, którzy oświadczą, że miejscem ich zamieszkania jest nasza gmina. Do posiadania Karty uprawnione będą również ich dzieci do 26 roku życia, pod warunkiem, że po osiągnięciu pełnoletniości kontynuować będą naukę w szkole ponadpodstawowej lub wyższej.

Wnioski o wydanie plastikowego dokumentu składać będzie można od 1 marca br. w Punkcie Obsługi Klienta na parterze urzędu. Tam też otrzymamy stosowny formularz, którego wzór publikujemy również w załączeniu pod tekstem. Wypełniony wniosek będzie można przesłać także pocztą na adres Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy. Weryfikacja złożonych dokumentów trwać będzie do 30 dni.

Na plastikowym blankiecie wydrukowane zostanie imię i nazwisko posiadacza oraz numer karty. Będzie ona ważna jedynie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Jednym z najistotniejszych elementów Programu „Karta Mieszkańca Gminy Kolbudy” jest umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców i zachęcanie do osiedlania się na terenie naszej gminy.

- Posiadacze Karty, którą wydawać będzie Urząd Gminy Kolbudy zyskają prawo do szeregu zniżek i przywilejów gwarantowanych przez nasz samorząd. Łatwiejszy dostęp do obiektów użyteczności publicznej  czy oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej, to niektóre z nich. – mówi wójt Andrzej Chruścicki. 

Inaugurując nowy projekt Urząd Gminy Kolbudy zwraca się do przedsiębiorców, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, aby włączyli się do naszego Programu, deklarując preferencyjne traktowanie posiadaczy Karty, poprzez zapewnienie im ulg, zwolnień lub innych korzyści  w dostępie do oferowanych usług i towarów.

info/foto: www.kolbudy.pl