14:04
6 kwiecień 2020
poniedziałek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gdynia umarza opłaty za odbiór odpadów dla firm, które są zamknięte z powodu pandemii

Zamieszczono dnia pon., 2020-03-23 09:46

Prezydent Gdyni zdecydował o wprowadzeniu kolejnego ułatwienia dla przedsiębiorców, których szczególnie dotyka pandemia koronawirusa i trwający stan zagrożenia epidemicznego. Firmy, które musiały tymczasowo zamknąć swoje lokale nie będą płacić za odbiór odpadów.

Gdyńscy przedsiębiorcy ujęci w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy musieli zamknąć swoją działalność gospodarczą na skutek wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433), wobec nie wytwarzania w nich odpadów komunalnych nie muszą w czasie zamknięcia lokali wnosić opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po wznowieniu działalności przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek o umorzenie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami spowodowane zamknięciem lokalu na skutek wejścia w życie w/w Rozporządzenia. 

Wniosek o umorzenie powinien zawierać adres nieruchomości, imię i nazwisko (nazwę przedsiębiorcy) którego działalności umorzenie ma dotyczyć oraz dokumentację o sytuacji finansowej firmy np. bilans, rachunek zysków i strat itp.

Jest to kolejne wsparcie dla gdyńskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Przypominamy, że w dniu 18 marca 2020 roku prezydent Gdyni zadeklarował zwolnienie z czynszu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach gminnych za okres, kiedy lokale pozostają zamknięte oraz odroczenie płatności podatków lokalnych za okres od marca do czerwca 2020 roku.

info/mat.prasowy

foto/domena publiczna