18:09
27 Wrzesień 2020
niedziela

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Pruszcz Gdański: Burmistrz ogłasza pomoc dla przedsiębiorców

Zamieszczono dnia wt., 2020-03-24 11:50
Szerząca się pandemia koronawirusa daje się we znaki wszystkim - również przedsiębiorcom w Pruszczu Gdańskim. W związku z niepokojami społecznymi Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel wystosował oświadczenie do lokalnych przedsiębiorców, w których informuje o podjętych działaniach pomocowych. Oświadczenie publikujemy w całości:
 
Szanowni Państwo!
 
W związku z epidemią koronawirusa, wielu pruszczańskich przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Działania, które mają na celu ochronę naszego życia i zdrowia, mocno oddziałują na sytuację lokalnych firm. Wielu przedsiębiorców rozważa zawieszenie lub zamknięcie działalności. Niektóre branże całkowicie zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Każdy przedsiębiorca jest dla nas ważny. To Państwo tworzycie miejsca pracy, to z waszych dochodów budujemy drogi, utrzymujemy pruszczańskie szkoły i zapewniamy pomoc osobom najbardziej potrzebującym.
 
W tym trudnym momencie chciałbym udzielić Państwu wsparcia i zachęcić do składania wniosków, obejmujących w zakresie podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości:
1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3.  umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
 
Natomiast w zakresie należności cywilnoprawnych mogą się Państwo ubiegać o:
1. odroczenie terminu spłaty całości lub części należności,
2. rozłożenie płatności całości lub części należności na raty,
3. umorzenie należności w całości lub w części.
 
Możecie Państwo liczyć na moją przychylność w rozpatrywaniu składanych wniosków.
W wyjątkowych wypadkach, po spełnieniu ustawowych wymogów, będę podejmował indywidualne decyzje o umorzeniu należności.
 
Wspólnie przetrwajmy ten trudny czas czas.
 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Janusz Wróbel
 
Wszelkich informacji udziela:
Referat Podatków i Opłat Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, pod nr telefonu: 601 444 919, 58 775 99 26, 58 775 99 29.
 
Wzory druków dostępne są na stronach:
 
Wniosek winien być uzasadniony ważnym interesem podatnika/dłużnika lub interesem publicznym. Konieczne jest złożenie odpowiednich oświadczeń dotyczących pomocy publicznej. Do udzielania ulg w należnościach podatkowych i cywilnoprawnych stosowane są odrębne procedury.
 
Wnioski można składać:
*   za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20,
 
*   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP