11:07
4 lipiec 2020
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Ministerstwo Zdrowia: Salony samochodowe i serwisy mogą być otwarte

Zamieszczono dnia czw., 2020-03-26 10:06

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia nie zakazuje dealerom handlu autami i motocyklami, prowadzenia serwisu ani sprzedaży usług finansowych i ubezpieczeń – informuje Związek Dealerów Samochodów. 

W Dzienniku Ustaw z 24 marca 2020 r., poz. 522 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. Nowy akt prawny zakazuje przemieszczania się osób na obszarze RP z wyjątkiem m.in.:

1) Wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych (…) oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) Zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (…) oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

Rozporządzenie zakazuje także organizacji wszelkich zgromadzeń z wyjątkiem spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Według Związku Dealerów Samochodów (ZDS), nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia nie zakazuje dealerom handlu samochodami i motocyklami, prowadzenia serwisu ani sprzedaży usług finansowych i ubezpieczeń. Salony i serwisy mogą nadal być otwarte. Pracownicy firm dealerskich mogą dojeżdżać do pracy i wykonywać czynności zawodowe. - Dojazd klienta do serwisu należy traktować jako zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Z kolei ewentualny dojazd klienta do salonu może odbywać się w celu zakupu samochodu, jako towaru związanego z czynnościami zawodowymi klienta. W związku z tym salony i serwisy mogą zostać otwarte, jako że potencjalnie mogą być one odwiedzane przez klientów - głosi komunikat Związku Dealerów Samochodów. 

Powyższe ograniczenia obowiązują od 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku. 

Info: samar, zdj. arch Północnej.TV