07:09
26 Wrzesień 2020
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Kolbudy: Będzie mostek na Przemysłowej

Zamieszczono dnia śr., 2020-05-20 08:26

Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony remont mostu w ciągu ulicy Przemysłowej w Kolbudach. Powiat Gdański, zarządca drogi, otrzyma na ten cel dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Szacuje się, że koszt modernizacji wynieść może ponad 8 milionów złotych. Deklarowana wysokość dofinansowania to kwota blisko 3,64 milionów zł. W kosztach partycypować będzie również Gmina Kolbudy.

O dodatkowych środkach na modernizację dróg poinformowali w poniedziałek 19 maja wojewoda pomorski Dariusz Drelich i sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała. Pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury trafić mają również do powiatu gdańskiego, a konkretnie do Kolbud na ulicę Przemysłową.

- Konstrukcja mostu ma już swoje lata i wymaga gruntownej modernizacji – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Sporo do życzenia pozostawia też usytuowanie mostu względem drogi. Nie są zachowane krzywe przejściowe wjazdu i zjazdu z mostu. Niejeden kierowca uszkodził już tam koło najeżdżając na wysoki krawężnik. O potrzebie remontu mówiliśmy razem z przedstawicielami władz powiatowych już dawno. Teraz nadarza się okazja, aby wykorzystać zewnętrzne dofinansowanie na ten cel. Gmina Kolbudy z pewnością będzie partycypować w kosztach przedsięwzięcia. Wysokość naszego wkładu uzależniona będzie m.in. od ostatecznej ceny, jaką poznamy po przetargu.

Na czas budowy konieczne będzie wytyczenie objazdu i zmiana organizacji ruchu, gdyż przeprawa zostanie całkowicie wyłączona z użytku. 

- Nie ulega wątpliwości, że inwestycja będzie uciążliwa m.in. dla mieszkańców Łapina czy osób zatrudnionych w zakładach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Przemysłowej, m.in. gminna spółka GZUK. – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Konieczne będzie też jakieś tymczasowe rozwiązanie dla kolbudzkiej jednostki OSP, której remiza mieści się w pobliżu mostu. Dołożymy starań, aby zminimalizować trudności. Nie da się jednak przeprowadzić tych prac w sposób nieodczuwalny dla mieszkańców.

Zgodnie z projektem szerokość jezdni na zmodernizowanym, żelbetowym moście wynosić będzie 7 metrów, a jego długość 27 metrów. Powstanie też chodnik o szerokości 2 metrów. Klasa obciążenia projektowanego obiektu mostowego – klasa B. Wraz z dojazdami przebudowa obejmie ok. 125 m drogi. Wartość kosztorysowana zadania to 8,1 mln zł.

- Jesteśmy w kontakcie ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy. – Wiele wskazuje na to, że przetarg na realizację prac ogłoszony zostanie jeszcze w maju. Cała inwestycja musi zostać zrealizowana do końca bieżącego roku. Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwość realizacji inwestycji dla naszych mieszkańców.

info/foto: www.kolbudy.pl