15:07
16 lipiec 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Na drogach powiatu gdańskiego

Zamieszczono dnia pon., 2020-05-25 11:09

Powiat gdański konsekwentnie realizuje inwestycje drogowe na całym swoim terenie. Wiele inwestycji zostało już zakończonych, wiele trwa, inne wkrótce się rozpoczną. Wszystkie mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo na lokalnych drogach. 

Poniżej lista zadań wchodzących w skład inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego – część I":

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na długości 872 m od granicy powiatu gdańskiego do miejscowości Pawłowo;

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G Błotnik Kiezmark – Leszkowy na długości 920 m;

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G w zakresie budowy chodnika / opaski chodnikowej na długości ok. 600 m w miejscowości Pręgowo;

Zadanie nr 4 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G w zakresie budowy peronu autobusowego na ul. Kocanki w miejscowości Czapielsk (zakończona).

Zadanie nr 5 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bogatka – etap III;

Zadanie nr 6 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G na długości 259 mb w miejscowości Borzęcin;

Zadanie nr 7 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wiślinka – etap I;

Zadanie nr 8 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wojanowo o długości ok. 89 mb.


Powiat gdański uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz – Suchy Dąb w msc. Ostrowite”, w ramach którego wykonane zostanie 1,5 km nowej nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy drogowych, budowa ok 500 m chodnika z kostki betonowej, budowa zatoki autobusowej, barier ochronnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Możliwe jest również, że powiat gdański, uzyska dofinansowanie na przebudowę mostu w ciągu ul. Przemysłowej w Kolbudach, w ramach której wykonana zostanie wymiana większości elementów istniejącego obiektu. Z uwagi na szeroki zakres przebudowy koniecznym będzie całkowite zamknięcie drogi dla ruchu pojazdów.

Urzednicy wystąpili także o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G Trutnowy - Wocławy w msc. Stanisławowo”. W ramach inwestycji planuje się remont nawierzchni na odcinku ok. 990 mb, wraz z ścieżką rowerową, poboczami drogowymi, odwodnieniem i barierami ochronnymi.

info/foto: fb/powiat gdanski