11:07
2 lipiec 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Ostatnie chwile na wniosek o zwolnienie ze składek do ZUS

Zamieszczono dnia ndz., 2020-06-28 08:27

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: Tylko do 30 czerwca można wnioskować do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Na Pomorzu do 24 czerwca z tej formy wsparcia skorzystało prawie 120 tys. płatników.

O zwolnienie ze składek mogą ubiegać się płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnie socjalne, duchowni, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki tylko na własne ubezpieczenia, w tym te korzystające z tzw. ulgi na start. W przypadku firm zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 osób zwolnieniu podlega 50 proc. kwoty składek, wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych, dla pozostałych grup jest to całość. Zwolnienie dotyczy co do zasady trzech miesięcy: marca, kwietnia i maja.

Płatnicy tylko do 30 czerwca mają czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek. Do tego dania muszą również złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami są z tego obowiązku zwolnieni.

Co ważne, od 24 czerwca wnioski o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) można składać tylko i wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS. W razie potrzeby w placówkach ZUS do dyspozycji są pracownicy, którzy pomogą w zakładaniu profili.

Kwota składek jaka za wnioskujących w województwie pomorskim została pokryta z budżetu państwa to blisko 742 mln złotych.

Info: ZUS