19:08
8 Sierpień 2020
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Podsumowanie półrocza pracy policjantów w powiecie gdańskim

Zamieszczono dnia sob., 2020-07-04 08:48

Z końcem czerwca przychodzi czas, kiedy można spojrzeć i podsumować pracę w pierwszym półroczu. W Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz jednostkach podległych mimo szeregu nowych obowiązków związanych z epidemią koronawirusa, policjanci pracują z dużym zaangażowaniem i efekty tej pracy są widoczne w wysokim poziomie bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Koniec czerwca wyznacza co roku moment, gdy przychodzi czas na podsumowanie pierwszego półrocza. Jest to właściwy czas, żeby spojrzeć na pracę policjantów i jej efekty w kontekście poziomu bezpieczeństwa w rejonie, gdzie pełnią służbę.

W Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz jednostkach podległych, mimo wielu nowych obowiązków związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, policjanci pracują z dużym zaangażowaniem i efekty tej pracy są widoczne w wysokim poziomie bezpieczeństwa na terenie powiatu.

W minionym półroczu w pruszczańskiej komendzie i podległych jednostkach wszczęto 1174 postępowań, co stanowi spadek względem 2019 roku, gdzie było ich 1320. Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich policjantów ogólna wykrywalność przestępstw wyniosła 93,42%. O wysokim poziomie bezpieczeństwa w powiecie gdańskim świadczy też m.in. spadek przestępstw z typoszeregu rozboje, kradzieże rozbójnicze, których było 2 w pierwszym półroczu 2020r. Ilość bójek i pobić także spadła względem lat poprzednich. Sprawcy tych przestępstw zostali przez policjantów ustaleni i zatrzymani.

W pierwszym półroczu 2020 roku policjanci zatrzymali 29 osób, które były poszukiwane listami gończymi, blisko 150 osób, które były poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości do różnego rodzaju postępowań i zakończyli postępowania wobec 16 osób, które zaginęły.

Poprawę bezpieczeństwa widać też w odniesieniu do ilości wypadków drogowych. W opisywanym okresie było ich 69 natomiast w ubiegłym roku 82. Policjanci skontrolowali trzeźwość ponad 8100 kierowców i udaremnili dalszą jazdę 72 z nich, którzy spożywali wcześniej alkohol.

Przy okazji podsumowania należy wspomnieć o ważnym narzędziu komunikacji pomiędzy obywatelami a policją jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W powiecie gdańskim odnotowano 371 zgłoszeń za pomocą tego kanału. Policjanci potwierdzili 82 z nich, 255 nie potwierdzili. 20 problemów przekazano do instytucji, które ze względu na właściwość rzeczową są władne do rozwiązania sygnalizowanych spraw. Opisywane narzędzie często wpływa na poprawę bezpieczeństwa i daje realny wpływ na podniesienie komfortu życia mieszkańców. Jednym z przykładów takiej sprawy w zakończonym półroczu jest zlecenie przez mundurowych odholowania porzuconego pojazdu, o którym poinformował policję jeden z mieszkańców.

Policjanci przypominają, że KMZB nie służy do zgłaszania interwencji, lecz do wskazania kwestii problemowych, które są weryfikowane w czasie kilku służb – celem określenia, czy jest to incydent, czy sprawa występująca w dłuższym okresie czasu.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że każde „kliknięcie” niesie za sobą reakcję stróżów prawa i dlatego policjanci proszą o rozważne i przemyślane korzystanie z programu.

Info: KP Pruszcz Gdański