19:08
8 Sierpień 2020
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Kolbudy: Darmowa sterylizacja zwierząt

Zamieszczono dnia ndz., 2020-07-05 10:50

Od poniedziałku 6 lipca br. będzie można składać wnioski o zakwalifikowanie psów i kotów do – finansowanych w całości przez Gminę Kolbudy – zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt domowych. Wspomniana usługa ujęta została w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolbudy w 2020 roku” i jest zgodna z ustawą o ochronie zwierząt.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Punktu Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Kolbudy. Finansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów realizowane będzie do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy.

Podobnie jak przed rokiem usługę wykonywała będzie Przychodnia Weterynaryjna w Lublewie Gdańskim, przy ul. Józefa Wybickiego 65.

- Ponieważ mieszkańcy gminy od dłuższego czasu pytali nas czy w tym roku również realizowana będzie akcja, Wójt Gminy Kolbudy podjął decyzję o jej kontynuacji – mówi Justyna Behling z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolbudy. – Zainteresowanie nieodpłatnymi zabiegami jest naprawdę spore. Właściciele zwierząt zakwalifikowanych do zabiegu zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie.

W składanym w Urzędzie Gminy Kolbudy wniosku wnioskodawca oświadcza, że jest właścicielem psa lub kota, który ma być poddany zabiegowi oraz, że zwierzę przebywa na terenie gminy Kolbudy. Zobowiązuje się też do zapewnienia swojemu pupilowi opieki pooperacyjnej.

W ramach usługi finansowanej przez samorząd ujęto:

- wizytę kwalifikującą

- wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji

- zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy

- zapewnienia zwierzętom leczenia pooperacyjnego związanego z przeprowadzonym zabiegiem do czasu zdjęcia szwów (10-14 dni)

- wizytę kontrolną, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (58) 691 05 33.

info/foto: www.kolbudy.pl